Aanpassing oude N18

Gepubliceerd: 10-8-2021

Aannemingsmaatschappij Twentse Weg- en Waterbouw B.V. begint maandag 30 augustus in opdracht van de gemeente met het aanpassen van het eerste deel van de oude N18. Het betreft het wegdeel vanaf de gemeentegrens met Enschede tot het Grintenbosch. Met de aanpassingen aan de Enschedesestraat verwacht de gemeente dat de verkeersintensiteit verder afneemt en doorgaand verkeer nog vaker de nieuwe N18 neemt.

De aanpassingen en vernieuwingen bestaan onder meer uit het deels vervangen van het asfalt, het aanpassen van de belijning van de weg en het aanbrengen van plateaus op kruispunten en een middengeleider bij het Grintenbosch om de snelheid te remmen. De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en naar 60 kilometer per uur buiten de bebouwde kom. Daarnaast wordt nieuwe belijning aangebracht op het vrijliggende fietspad. De voorrangssituaties wijzigen niet.

Kruispunt Noordsingel en faunapassage

Verder wordt het aantal rijstroken op het kruispunt met de Noordsingel teruggebracht. Dat is om te stimuleren dat verkeersgebruikers het kruispunt rustiger naderen. Nu er steeds minder verkeer gebruik maakt van de oude N18 worden de verkeerslichten buiten werking gesteld. Deze worden in de toekomst helemaal weggehaald. Ook wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuwe faunapassage ter hoogte van het ecoduct (de Hagmolenbeek) en de gemeentegrens aan te leggen.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden starten maandag 30 augustus en lopen naar verwachting door tot eind oktober. Om overlast te beperken wordt het werk in drie fasen uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijven de aanwonenden en landbouwpercelen bereikbaar. Wanneer gedurende korte tijd beide weghelften niet begaanbaar zijn wordt dit vooraf aangegeven. Doorgaand verkeer wordt via borden omgeleid via de nieuwe N18. Het is de bedoeling om de werkzaamheden in Haaksbergen in november afgerond te hebben. Omwonenden ontvangen een brief met informatie over onder meer de bereikbaarheid van hun woning en de plek waar ze hun afvalcontainer kunnen plaatsen.

Combinatie werkzaamheden

Tegelijkertijd vinden in opdracht van de gemeente Enschede werkzaamheden plaats aan de oude N18 aan de Haaksbergerstraat. De werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat starten op maandag 16 augustus en worden uitgevoerd door aannemer KWS. Door de werkzaamheden gelijktijdig te laten plaatsvinden wordt de verkeershinder voor bestemmingsverkeer Haaksbergen-Enschede zo beperkt mogelijk gehouden.

Meer nieuws

 • Asielzoekers

  21-7-2022

  Eerste asielzoekers voor crisisnoodopvang in Haaksbergen....

 • Goan app

  21-7-2022

  Reizen met de Regiotaxi? Het boeken en reizen wordt nu nog makkelijker....

 • Marktplan

  21-7-2022

  Bewoners en ondernemers van omliggende straten rond het Marktplan praten mee....

Nieuws overzicht