Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Marktplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 13 november 2012 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘“Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan” en het beeldkwaliteitsplan “Marktplan Haaksbergen” ter inzage te leggen.

Dit bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hebben betrekking op het gebied aan en achter de Markt in Haaksbergen en wordt grofweg begrensd door de markt, Hibbertsstraat, ’t Meuke en de Braak. Het plan omvat detailhandel, woningbouw en openbare ruimte.

Het bestemmingsplan heeft van 23 november tot en met 03 januari 2013 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage gelegen bij de receptie van het gemeentehuis.
Tijdens de ter inzage termijn zijn diverse zienswijzen ingediend. Het college heeft (nog) niet besloten om dit bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Wel heeft het college besloten twee delen van het Marktplan opnieuw in ontwerp in procedure te brengen.

  • Bestemmingsplan ‘Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost’
  • Bestemmingsplan 'Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Midden' (bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 oktober 2018 vernietigd)

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar Gerlo van der Wens, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl