Bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Brink 1’

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 14 mei 2019 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Brink 1’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied perceel Brink 1 in Haaksbergen. Het plan bestaat uit het verbouwen en uitbreiden van het voormalig politiebureau. Er komen in totaal vijf woonappartementen in het gebouw.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1174-0001

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Brink 1’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 24 mei 2019 tot en met 4 juli 2019 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken met bijbehorende bijlagen zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Johnny Janssen, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl