Bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Veldmaterstraat 182’

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 27 augustus 2019 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Veldmaterstraat 182’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Veldmaterstraat 182 in Haaksbergen. Het plan omvat de sloop van de aanwezige bebouwing binnen het plangebied en de transformatie naar een woonlocatie voor twee grondgebonden woningen en 10 woonappartementen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP BP1176-0001.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Veldmaterstraat 182’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 13 september 2019 tot en met 24 oktober 2019 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening).

Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Sandra Scheggetman, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl