Bestemmingsplan ‘Snippergroen 1 Haaksbergen dorp’

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 5 maart 2019 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Snippergroen 1 Haaksbergen dorp’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op percelen snippergroen die verkocht kunnen worden in de verschillende wijken van Haaksbergen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1165-0001

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Snippergroen 1 Haaksbergen dorp’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 15 maart tot en met 25 april 2019 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken met bijbehorende bijlagen zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Johnny Janssen, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl