Planschade aanvragen

Een tegemoetkoming in planschade kan pas aangevraagd worden wanneer de planologische wijziging onherroepelijk is. Vanaf de datum dat de maatregel onherroepelijk is geworden, moet de aanvraag binnen vijf jaar ingediend worden. Daarna is sprake van verjaring van planschade en komt u niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Denkt u in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in planschade? Dan kunt u het planschadeaanvraagformulier van de gemeente Haaksbergen downloaden.

Na het indienen van het aanvraagformulier wordt u van het verdere verloop van de procedure op de hoogte gehouden door de gemeente. De aanvraag wordt afgehandeld zoals staat beschreven in de Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2008.

Zodra het aanvraagformulier door de gemeente is ontvangen, krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging met het verzoek het drempelbedrag te voldoen. Zodra u het drempelbedrag heeft voldaan, krijgt een onafhankelijke planschadeadviescommissie van ons de opdracht om een advies over de aanvraag uit te brengen.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl

Archiefweb

Het kan zijn dat bepaalde informatie niet meer op onze website staat. Kijk in dat geval even in ons archief op Archiefweb (archief sinds 4 april 2016).