Planschade drempelbedragen

Het drempelbedrag is wettelijk vastgesteld op € 300,- met de mogelijkheid voor de gemeente om dit bedrag met € 200,- te verhogen of verlagen. Voor aanvragers met een beperkt inkomen rekent de gemeente Haaksbergen een drempelbedrag van € 100,- en in overige gevallen een drempelbedrag van € 300,-.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de verlaging van het drempelbedrag tot € 100,- moet u kunnen aantonen dat uw inkomen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag maximaal 115 % van het wettelijke minimumloon bedroeg.

Dit drempelbedrag is bedoeld om loze claims zo veel mogelijk te voorkomen doordat aanvragers zelf eerst goed nadenken voordat ze een aanvraag indienen. Het drempelbedrag krijgt de aanvrager trouwens teruggestort indien er een tegemoetkoming in planschade wordt uitgekeerd.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl