Home > Ondernemer > Coronavirus > Eenmalige bijdrage controle coronatoegangsbewijzen

Eenmalige bijdrage controle coronatoegangsbewijzen

Het Rijk heeft aan gemeenten een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van de naleving van de controle op corona-toegangsbewijzen. Voor Haaksbergen gaat het om een bedrag van € 62.000. Het college van B&W heeft besloten om het beschikbare budget te verdelen onder bedrijven, verenigingen en organisaties die corona-toegangsbewijzen moeten controleren.

Als tegemoetkoming in de kosten is voor hen een eenmalige bijdrage van € 500 beschikbaar, behalve als om een eendaags evenement gaat, dan is de hoogte van de bijdrage € 250. Grootschalige verenigingen en dorpshuizen die te maken hebben met veel traffic en/of de CTB check faciliteren voor andere gebruikers kunnen tweemaal een bijdrage van €500,-- aanvragen. Dit zijn: SV Bonboys, HSC’21, VV Haaksbergen, Het Meuken in St. Isidorushoeve, De Trefkoel in Buurse, Coöperatie De Kappen, HC Haackey en Havov.

Aanvraagformulier

Via deze webpagina kan tot en met 31 december 2021 een aanvraag voor de bijdrage worden ingediend.

Eenmalige tegemoetkoming in de kosten

Het college is zich ervan bewust dat het beschikbare budget vaak niet de kosten dekt die gemaakt worden om de controles uit te kunnen voeren. Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage zijn criteria vastgesteld door de Rijksoverheid. De tegemoetkoming is bedoeld voor bedrijven, verenigingen en organisaties die werknemers of materialen inzetten voor de controle van coronatoegangsbewijzen of vergemakkelijken van die controle. Hierbij valt te denken aan organisaties in de horeca, evenementenbranche, cultuur- en/of sportsector. Volgens de richtlijnen van het Rijk is het een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten voor de controle op coronatoegangsbewijzen in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl