Twentse Energie Strategie

In 2050 moet Twente energieneutraal zijn.

Dat is een opdracht van het Rijk. Een flinke opgave, waarvoor allerlei partijen de handen ineen hebben geslagen. Twaalf Twentse gemeenten - waaronder Haaksbergen – hebben samen met regionale partners, bedrijven en inwoners gewerkt aan de Twentse Energie Strategie (TES). Deze brengt in beeld wat de vier grote uitdagingen voor de toekomst zijn.

De doelstelling ‘Twente energieneutraal in 2050’ komt voor uit het Klimaatakkoord van Parijs. De afgelopen jaren zijn steeds meer landen gaan beseffen dat toekomstige generaties moeten kunnen blijven voorzien in hun energiebehoefte. Ook in Twente wordt de urgentie en het belang gevoeld. De TES is opgesteld met inbreng van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. De gemeente Haaksbergen haalde ideeën op tijdens een Energieatelier medio 2017. Om Twente energieneutraal te maken werken de gemeenten ook voor het vervolg met elkaar samen. Overigens wordt ook buiten Twente steun gezocht. Bijvoorbeeld bij de provincie Overijssel, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid.

Uitdagingen

De TES voorziet vier grote uitdagingen:
• Bewustwording creëren voor de opgave en draagvlak voor andere methodes voor energieopwekking of -bezuiniging
• Het realiseren van een forse energiebesparing. Zeker in gebouwen, mobiliteit en industrie
• Het opwekken van duurzame energie door een duurzame energiemix (zon-, wind-, bio-energie en waterkracht).  Met extra aandacht voor het opwekken van duurzame warmte als vervanger van aardgas
• Opslag van energie en afstemming van vraag en aanbod. Dit om ook op windstille en bewolkte dagen  en bij piekbelasting (bijvoorbeeld in de winter) voldoende energie te hebben.

Ontwikkelpaden

Om Twente energieneutraal te maken gaan de gemeenten met betrokken partijen in de regio aan de slag met zeven ontwikkelpaden: bewustwording, draagvlak & participatie, verduurzaming van de gebouwde omgeving, warmte opwekking, elektriciteit opwekking, transport en mobiliteit, energie-infrastructuur en –opslag, bedrijven en industrie. Deze ontwikkelpaden geven richting aan de veranderingen en de nog op te stellen uitvoeringsagenda.

Deelnemende gemeenten

De gemeenten die deelnemen in de Twentse Energie Strategie zijn Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand. Iedere afzonderlijke gemeente kijkt wat er plaatselijk nodig is en in welk tempo.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl