Eindejaarsrapportage

Gepubliceerd: 18-11-2020

Dankzij onder meer grondverkopen, een daling van het aantal bijstandscliënten en een hogere Algemene Uitkering van het Rijk lukt het de gemeente om dit jaar het te verwachten tekort aanzienlijk in te perken. Eerder dit jaar leek het erop dat de gemeente 1,2 miljoen euro meer uitgaven dan inkomsten zou hebben in 2020. De Eindejaarsrapportage over 2020 laat nu aan het eind van dit kalenderjaar een verwacht tekort van 352.000 euro zien. Dit draagt bij aan het financieel herstel in 2020 van de gemeente Haaksbergen.

Beeldbepalend is dit jaar het coronavirus. Dat heeft ook zijn weerslag op de financiële huishouding van gemeenten. Via de Algemene Uitkering heeft de gemeente Haaksbergen financiële middelen ontvangen om het verlies aan inkomsten en extra uitgaven te compenseren. De gemeente was dit jaar bijvoorbeeld meer geld kwijt aan de inhuur van toezichthouders.  Het geld dat bedoeld is om de financiële effecten van corona te compenseren is nog niet volledig gebruikt.  Het restant wil het college bewaren om toekomstige financiële tegenvallers die worden veroorzaakt door het virus op te vangen en niet voor andere doeleinden gebruiken.

Eenmalige meevallers

Een grote opsteker is dit jaar de verkoop van bouwgrond, met name de kavels tussen kantorencomplex Hassinkborgh en basisschool Los Hoes. Daarnaast is het aantal bijstandcliënten minder dan waar rekening mee was gehouden. Ook heeft de ‘on-hold’ actie effect gehad: de gemeente was het afgelopen jaar heel terughoudend met het doen van uitgaven. Tot slot viel ook de hoogte van de Algemene Uitkering van het Rijk in positieve zin mee. Wethouder Louis Koopman is blij dat de cijfers minder rood kleuren. “Deze meevallers helpen ons, ondanks dat ze eenmalig zijn, om financieel in evenwicht te komen. We moeten ons de komende jaren hiervoor blijven inspannen.” Woensdag 16 december vergadert de gemeenteraad over de Eindejaarsrapportage.

 

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Woonbehoefteonderzoek

  19-11-2020

  Woonbehoefteonderzoek van start. Startpunt voor nieuwe woningbouwplannen....

 • Onderzoek

  3-11-2020

  Inwoners gezocht die vragenlijst in willen vullen over begrijpelijke brieven....

 • WOZ-waarde

  24-11-2020

  GBTwente vraagt om de kenmerken van uw woning te controleren voor juiste WOZ....

Nieuws overzicht