Evenementenvergunning

U hebt een vergunning nodig als u een evenement wilt organiseren. Het is belangrijk dat de vergunning zo vroeg mogelijk wordt aangevraagd. Dan kan gegarandeerd worden dat de vergunning op tijd kan worden verleend en dat het evenement dus door kan gaan. Voor meer informatie hierover: zie de website van de Veiligheidsregio Twente. Hier vindt u tips en trucs waar de vergunningsaanvraag aan moet voldoen en waar u allemaal aan moet denken. Er staat ook een toelichting op het aanvraagformulier.

U heeft een vergunning nodig indien:

 1. het evenement voor het publiek toegankelijk is;
 2. het evenement in een tent groter dan 60 m2,  in de open lucht of bestaand gebouw wordt gehouden, als die plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt;
 3. er verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt;
 4. er live muziek of een geluidsinstallatie wordt gebruikt;
 5. er een toiletwagen nodig is;
 6. er verkeersmaatregelen moeten worden getroffen.

Geen vergunning, wel een melding vereist indien:

 1. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 bij fietstochten, 500 bij wandeltochten, 100 bij andersoortige evenementen;
 2. het evenement tussen 8.00 uur en 0.00 uur plaatsvindt;
 3. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 of na 23.00 uur;
 4. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad , parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 5. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 60 m2 per object.

Melding incidentele festiviteiten

Gaat u een feest, festiviteit of activiteit organiseren in een bedrijf dat onder het Activiteitenbesluit valt? En verwacht u hierdoor de geluidsnormen die van toepassing zijn, te overschrijden? Dan moet u een melding incidentele festiviteiten doen.

Richtlijnen bij risicovol weer

In Twente vinden jaarlijks diverse buitenevenementen plaats. De weeromstandigheden spelen dan een grote rol bij het verloop van het evenement. Bij mooi weer komen vaak meer bezoekers op het evenement af en is de sfeer goed. Slecht weer daarentegen heeft meestal een negatieve invloed. Maar er kan ook sprake zijn van risicovol weer. Dan komen er risico’s om de hoek kijken.

Kosten

Vergunning: Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een evenementenvergunning betaalt u leges.

Melding: Voor het afhandelen van een melding worden geen kosten in rekening gebracht.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl