Goedkeuring provincie

Gepubliceerd: 16-7-2020

De provincie Overijssel stemt in met het Financieel herstelplan van de gemeente Haaksbergen en daarmee met de aangepaste Begroting 2020. Dat heeft het provinciebestuur de gemeente vorige week schriftelijk laten weten. De gemeente Haaksbergen staat zoals bij velen bekend onder preventief toezicht van de gemeente en moest in een herstelplan beschrijven welke maatregelen getroffen worden om de gemeentelijke financiën weer op orde te brengen.

Het herstelplan werd op 17 juni door de gemeenteraad vastgesteld, inclusief een bijbehorende begrotingswijziging. Daarna moest de provincie er nog een besluit over nemen. Dat is nu dus gebeurd. De provincie is van oordeel dat het herstelplan, mits de inkomsten en uitgaven worden gerealiseerd zoals in het plan voorzien, leiden tot financieel herstel en voldoende weerstandsvermogen om risico’s op te vangen. De gemeente blijft onder toezicht van de provincie. Dat betekent dat voor uitgaven die niet in de begroting staan toestemming nodig is van de provincie. De provincie heeft waardering voor de aanpak van de gemeente, maar benadrukt ook dat er nog veel werk verzet moet worden om het beoogde herstel daadwerkelijk te realiseren.

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Fiets kopen?

  13-8-2020

  Fietsenveiling op zaterdag 19 september in gebouw Twente Milieu (Elektrostraat)....

 • Groenrijck

  13-8-2020

  Na drie jaar onderhandelen zijn alle partijen blij met duurzame wijk Groenrijck....

 • Hitte in Haaksbergen

  10-8-2020

  Tips tegen hitte, smoginfo , waarschuwing voor blauwalg en zuinig met drinkwater!...

Nieuws overzicht