Stepelerveld

Gepubliceerd: 24-9-2020

De ontwikkeling van Stepelerveld tot duurzaam bedrijventerrein is na de zomerperiode voortvarend van start gegaan. Door onderhandelingen rondom de kavelverkoop aan Uzin Utz heeft de inrichting van het gebied even wat vertraging opgelopen. Nu de gemeente Haaksbergen de grond verkocht heeft aan deze vloerenspecialist, kan de daadwerkelijke inrichting van Stepelerveld verder vorm krijgen. Daartoe zijn de belangrijkste stakeholders uit het gebied bijeengekomen om input te geven op het schetsontwerp.

Nog altijd is het uitgangspunt om een BREEAM-classificering van vier sterren te verkrijgen. Dat betekent dat van alle partijen een maximale inzet nodig is om deze duurzaamheidsgraad te verkrijgen. “Een mooie uitdaging”, vindt projectleider Rob Lammerink van Stegehuis Infra. Hij begeleidt samen met zijn collega’s en experts dit proces. “Het getuigt van lef om op dit niveau te werken aan duurzaamheid. Met partijen als Uzin Utz en Nouryon, wijkraad Veldmaat en de Bedrijvenvereniging Stepelo hebben we de juiste mensen aan tafel om samen met de gemeente Haaksbergen en begeleidende experts de juiste stappen voorwaarts te zetten.” Ook wethouder Louis Koopman is blij dat er nog meer stappen richting duurzaamheid worden gezet. “We realiseren ons dat de duurzaamheidsambitie voor Stepelerveld hoog ligt. Toch willen we er alles aan doen om met alle stakeholders in het gebied een hoge duurzaamheidscertificering te behalen.”

Ontwerpsessie

Eind augustus hebben alle betrokkenen deelgenomen aan de ontwerpsessie.  Het schetsontwerp werd besproken, evenals de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein. Daar was ruim aandacht voor thema’s als biodiversiteit, slim gebruik van materialen en een veilige en gezonde omgeving. De resultaten uit de interactieve ontwerpsessie worden meegenomen en waar mogelijk geïntegreerd in het definitieve ontwerp. Nu het ontwerp duidelijkere vormen aanneemt, kan het bouwteam ook voortvarend van start met de BREEAM-certificering voor het hele gebied. Ten aanzien van de bouwplannen is nu het streven om het gebied in het voorjaar van 2021 bouwrijp te maken. Afhankelijk van de ontwikkelingen en nieuw te vestigen bedrijven kan een BREEAM-certificering in de loop van 2021 aangevraagd worden.

Stepelerveld

Meer nieuws

 • Poen voor Groen

  29-10-2020

  Meer dan 100 Haaksbergse woningeigenaren 50 euro teruggekregen....

 • Nieuw Frankenhuis

  29-10-2020

  Woningbouwproject Nieuw Frankenhuis in Haaksbergen afgerond....

 • Afval scheiden

  29-10-2020

  Haaksbergen zonder afval. Wat mag er wel of niet in de verpakkingencontainer?...

Nieuws overzicht