Aangifte overlijden

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte is kosteloos en doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van een overlijden en handelt alles verder namens af. U mag uiteraard als nabestaande of noaber ook zelf aangifte doen.

Termijn aangifte

Er is geen vastgestelde aangiftetermijn. Maar in verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie dient te geschieden, moet u doorgaans binnen vijf dagen na de dag van overlijden aangifte (laten) doen. Dit omdat bij de aangifte van overlijden  tevens het verlof tot begraven of crematie wordt afgegeven.

Registreren overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP)

Nadat de overlijdensakte is opgemaakt worden de gegevens van het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt. Diverse (semi)overheidsinstanties worden door deze verwerking automatisch in kennis gesteld van het overlijden.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • een verklaring van overlijden afgegeven door een daartoe bevoegd geneeskundige
  • een door de geneeskundige verstrekte gesloten enveloppe met de doodsoorzaakverklaring
  • indien aanwezig het trouwboekje van de overledene voor bijwerking van de overlijdensgegevens in het boekje.

Kosten

De aangifteprocedure op zich is kosteloos.
De kosten voor een afschrift van de overlijdensakte bedragen € 14,00

Prijspeil: 1 januari 2021

Aanvragen

  • Aangifte kan tijdens de normale openingstijden
  • van uitvaartleiders wordt verwacht dat het overlijden vooraf digitaal wordt gemeld om de afhandeling te bespoedigen om daarmee onnodig wachten te voorkomen

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl