Home > Inwoner > Vergunningen en plannen > Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten > Buitengebied > Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, ph Hofweg 1, Maatweg ong. en Kinkelerweg 15, Leemdijk 6 en Vrevelinkweg 1'

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, ph Hofweg 1, Maatweg ong. en Kinkelerweg 15, Leemdijk 6 en Vrevelinkweg 1'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Hofweg 1, Maatweg ong. en Kinkelerweg 15, Leemdijk 6 en Vrevelinkweg 1’ met ingang van 3 januari 2019 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied bevindt zich op verschillende locaties in het buitengebied van Haaksbergen. Het betreffen meerdere Rood voor Rood projecten waar in totaal minimaal 2.800 m2 aan gebouwen wordt gesloopt. Het erf aan de Leemdijk 6 wordt omgevormd tot een recreatieve functie. Tevens wordt er geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1158-0002

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies. 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl