Beeldkwaliteitsplan Marktplan Haaksbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maakt bekend dat de gemeenteraad van Haaksbergen in zijn vergadering van 25 maart 2015 het beeldkwaliteitsplan “Marktplan Haaksbergen” (pagina’s 28 en 29) heeft vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan omvat het gebied aan de Markt op de hoek van de Molenstraat en geeft kaders voor de realisering van een wooncomplex met centrumvoorzieningen op de begane grond. In het beeldkwaliteitsplan worden ruimtelijke randvoorwaarden gesteld om de kwaliteit te garanderen.

In het beeldkwaliteitsplan “Marktplan Haaksbergen” zijn welstandscriteria voor de bebouwing opgenomen. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor bouwplannen in dit gebied en treedt op 17 april 2015 in werking.

Op grond van artikel 8:2 Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen een beleidsregel. Het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 17 april 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Beeldkwaliteitsplan Marktplan Haaksbergen pagina 28 en 29

Voor nadere informatie over het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met de heer Gerlo van der Wens van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl