Paraplubestemmingsplan ‘evenementen Haaksbergen’

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 21 mei 2019 besloten het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘evenementen Haaksbergen’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft onder andere betrekking op de evenementengebieden:

  • Markt
  • Park Scholtenhagen
  • Veldmaat
  • De Els
  • Buurse
  • Sint Isidorushoeve

In dit bestemmingsplan wordt juridisch-planologisch geregeld dat evenementen in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1160-0001

Ter inzage

Het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘evenementen Haaksbergen’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 7 juni 2019 tot en met 18 juli 2019 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken met bijbehorende bijlagen zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Johnny Janssen, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Inloopbijeenkomst

Ondersteunend aan de terinzagelegging wordt een inloopbijeenkomst gehouden. Gedurende deze bijeenkomst kunt u uw vragen stellen. De inloopbijeenkomst is gepland op maandag 24 juni 2019. Tussen 19.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom in de Noaberpoort in het gemeentehuis.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl