Harde keuzes

Gepubliceerd: 19-6-2019

De gemeente heeft flinke ambities en veel plannen, maar óók een bijna lege portemonnee. Bovendien kosten de extra taken die de gemeente er de afgelopen jaren bij kreeg steeds meer geld. Dat kun je opvangen als je vet op de botten hebt. Maar die reserves zijn er niet. Dát is de situatie in Haaksbergen. Dan moeten er twee dingen gebeuren: ambities en plannen bijstellen en de beurs weer vullen. Dat betekent dat het college harde keuzes maakt.

De belangrijkste harde keuze om de uitgaven te beperken is het aanpassen van de plannen met Het Assink lyceum. Bovendien vindt het college dat de uitgaven voor zorg, welzijn en werk op termijn in lijn moeten komen met de inkomsten. Daar wordt vooralsnog meer uitgegeven dan er binnenkomt. Bestaande voorzieningen in Haaksbergen blijven overeind, maar dat betekent ook dat de OZB omhoog moet. Er is ruimte om te kijken naar passende huisvesting van de clusterschool Holthuizen/Ariëns. Althans, dat zijn de voorstellen in de Kadernota 2020.

Pijnlijke maatregelen

De Kadernota is de eerste stap om te komen tot de Begroting 2020 en de jaren daarna. In de Kadernota staan richtinggevende voorstellen van het college van B&W aan de raad. “Haaksbergen heeft een hoog voorzieningenniveau. Dat heeft een prijs”, vertelt wethouder Financiën Louis Koopman. “We hebben flinke ambities en veel plannen. Bovendien hebben we te maken met grote en soms onvoorspelbare uitgaven voor zorg, welzijn en werk, terwijl we minder geld krijgen van de Rijksoverheid. We moeten onze inkomsten en uitgaven meer in balans zien te krijgen en daar zijn ook pijnlijke maatregelen voor nodig.”

Meer grip

Het college vindt het belangrijk dat de uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. ““Een solide financiële basis is noodzakelijk voor de gemeente om nu én in de toekomst ons werk te kunnen doen”, zegt wethouder Koopman. “Net als thuis moet je als gemeente ook kiezen waar het geld naar toe gaat. Je kunt niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Bovendien hebben we dit jaar bijna al ons spaargeld nodig. Die spaarpot moeten we de komende jaren weer aanvullen.” Meer grip wil het college van B&W óók op het gebied van zorg, welzijn en werk. Een ambtelijke projectgroep onderzoekt de komende periode welke mogelijkheden er zijn om de groei van die uitgaven onder controle te krijgen.

Inkomsten

Burgemeester en wethouders vinden dat het hoge voorzieningenniveau in Haaksbergen ook vraagt om een flinke bijdrage van de inwoners. Een voorstel van het college van B&W is de verhoging van de onroerendezaakbelastingen (OZB). Voor een gemiddelde woning (van 231.000 euro) komt dat neer op een stijging van 31 euro per jaar, naar een totaalbedrag van 340 euro per jaar.

Assink voorlopig uitgesteld

De voorstellen die de gemeente nu doet kunnen voor sommige mensen een teleurstelling zijn. Bijvoorbeeld voor betrokkenen rond Het Assink lyceum. De afgelopen tijd hebben de gemeente en Het Assink lyceum samen opgetrokken om te komen tot een nieuw schoolgebouw. Daar was zelfs al een locatie voor uitgekozen. Een investering van 20 miljoen is in de huidige financiële omstandigheden echter niet haalbaar. Al eerder werd er 10 miljoen gereserveerd voor een nieuw schoolgebouw. Dat bedrag handhaaft het college. Vanaf 2024 is dat bedrag beschikbaar. De gemeente en de school gaan in gesprek om te kijken welke passende alternatieven er op termijn mogelijk zijn.

Passende huisvesting basisschool

Beter bericht is er voor de clusterschool Holthuizen/Ariëns. Het college houdt rekening met een investering van 4 miljoen euro voor passende huisvesting van deze basisschool ter vervanging van de huidige gebouwen. Dat is dringend nodig, omdat de huisvesting op dit moment te wensen overlaat. Ook reserveert het college subsidiegeld (60.000 euro extra) voor het voortbestaan van het Kulturhus, onder de voorwaarde dat het Kulturhus intern orde op zaken stelt.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 juli om 15.00 uur over de Kadernota 2020.

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Afvalinzameling

  27-5-2020

  Sinds mei wordt het gft-afval binnen de bebouwde kom weer wekelijks opgehaald....

 • Gemeentesecretaris

  26-5-2020

  Rob Toet is de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Haaksbergen....

 • Financieel herstelplan

  20-5-2020

  Ambtelijke toets financieel herstelplan gunstig. Reageren nog mogelijk....

Nieuws overzicht