BIZ

Gepubliceerd: 11-11-2020

Op bedrijventerrein ’t Varck – Brammelo werken de ondernemers al bijna vijf jaar samen in een BIZ, een bedrijveninvesteringszone. Een BIZ is een afgebakend gebied, waarin ondernemers met elkaar investeren in de kwaliteit en veiligheid van het bedrijventerrein. Daarvoor brengen ze de nodige financiële middelen bijeen. De termijn van de BIZ zit er eind dit jaar op. Daarom gaan de ondernemers binnenkort naar de denkbeeldige stembus.

Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds ’t Varck & Brammelo wil graag de BIZ verlengen met een volgende periode van vijf jaar. Daarover moet gestemd worden. Het bestuur heeft mogelijke toekomstige verbeteringen op het bedrijventerrein geformuleerd in een meerjarenplan. Het college van Burgemeester & Wethouders is daarover positief, maar de ondernemers die de BIZ mogelijk maken hebben met het uitbrengen van hun stem over verlenging van de BIZ het laatste woord.

De BIZ-verbeteringen zijn aanvullend op de reguliere gemeentelijke activiteiten. De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld betere camerabeveiling aangebracht, zijn AED’s opgehangen, waren er meer veegrondes dan normaal en is een openbedrijvendag georganiseerd. De afgelopen jaren was er een goede samenwerking met de gemeente. De gemeenteraad heeft om een nieuwe BIZ mogelijk te maken recentelijk alvast een benodigde verordening vastgesteld. Zo kan de BIZ direct van start als de meerderheid van de ondernemers op het bedrijventerrein positief is. De stemming vindt plaats tussen 2 en 18 november. De ondernemers ontvangen daarover schriftelijk bericht.

Op www.haaksbergen.nl/stemronde is meer informatie te vinden, waaronder het Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2025 en een flyer met doel en activiteiten van de afgelopen jaren.

Bedrijventerrein

Meer nieuws

 • Woonbehoefteonderzoek

  19-11-2020

  Woonbehoefteonderzoek van start. Startpunt voor nieuwe woningbouwplannen....

 • Onderzoek

  3-11-2020

  Inwoners gezocht die vragenlijst in willen vullen over begrijpelijke brieven....

 • WOZ-waarde

  24-11-2020

  GBTwente vraagt om de kenmerken van uw woning te controleren voor juiste WOZ....

Nieuws overzicht