Bestuursrapportage

Gepubliceerd: 28-5-2021

Het college van B&W geeft in de Eerste Bestuursrapportage 2021 een stand van zaken van beleidsmatige en financiële ontwikkelingen over de eerste vier maanden van 2021. Daaruit blijkt dat inkomsten en uitgaven redelijk met elkaar in balans zijn. Er is sprake van een klein overschot van 88.000 euro. Dat is mede door een eenmalige bijdrage van de Rijksoverheid voor jeugdzorg en door de voortzetting van een strak financieel regiem. Op deze manier lukt het om financiële tegenvallers op te vangen met gunstige resultaten.

Zoals het zich nú laat aanzien komt het begrotingssaldo eind 2021 uit op een bedrag van 107.000 euro. Eind vorig jaar liet de Begroting 2021 nog een plusje van 19.000 euro zien. Daar komt nu dus 88.000 euro bij. Veel gemeenten kampen met hoge uitgaven in het sociaal domein, waaronder Jeugdzorg. Voor de Jeugdzorg hebben gemeenten daarom eenmalig een extra bijdrage gekregen van het Rijk. Voor Haaksbergen kwam dit neer op 600.000 euro. Voor de meeste gemeenten is dit echter lang niet voldoende. Uit onderzoek van de VNG blijkt dat gemeenten structureel 1,7 miljard euro éxtra nodig hebben om inkomsten en uitgaven in het sociaal domein in balans te brengen. Voor Haaksbergen betekent dit dat jaarlijks 1,7 miljoen euro extra nodig is.

Omstandigheden

Het coronavirus heeft uiteraard zijn uitwerking op de financiële huishouding van de gemeente. Vorig jaar ontvingen gemeenten financiële middelen van de Rijksoverheid, bedoeld om extra kosten die gemeenten door corona maken of door gederfde inkomsten te compenseren. De gemeente Haaksbergen heeft een deel van dit bedrag gebruikt in 2020 en een deel in de eerste helft van 2021. Verenigingen en organisaties kunnen nog altijd een beroep doen op coronagelden. Ook heeft de gemeente extra menskracht nodig gehad om toezicht te houden op de coronamaatregelen. Een andere omstandigheid waar Nederland mee werd geconfronteerd was het winterse weer begin dit jaar. De gemeente was meer geld kwijt dan normaal aan gladheidsbestrijding.

Nieuw beleid

Het verbeteren van de financiële situatie en het versterken van de organisatie blijven de twee belangrijke speerpunten van de gemeente Haaksbergen. De komende jaren gaat daar alle aandacht naar toe. Een voorzichtig financieel beleid blijft de boventoon voeren. De gemeenteraad vergadert op 17 juni om 19.30 uur over de Eerste Bestuursrapportage 2021.


Bekijk hier de Eerste Bestuursrapportage 2021. 

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Loslopende honden

  9-6-2021

  Loslopende honden veroorzaken nog wel eens ergernis....

 • Werkzaamheden

  9-6-2021

  Start aanpassing eerste deel van de oude N18 medio augustus....

 • Marktplan

  3-6-2021

  Nieuw stadium Marktplan. Buurt praat mee over verkeer, parkeren en park...

Nieuws overzicht