Bijeenkomst participatie

Gepubliceerd: 16-9-2021

Op dinsdagavond 21 september organiseert de gemeente een bijeenkomst over de rol van inwoners, maatschappelijke organisaties, wijkraden, belangengemeenschappen en bedrijven bij het maken van beleid. Als de gemeente Haaksbergen plannen ontwikkelt, dan vinden heel veel mensen daar wat van. Het college van B&W vindt het belangrijk dat mensen betrokken worden bij de plannenmakerij. Dat gebeurt al vaak, maar er zijn geen concrete afspraken over gemaakt. Die afspraken, vastgelegd in participatiebeleid, moeten er nu komen. En natuurlijk mogen Haaksbergenaren hier over meepraten!

Dat er een participatiebeleid komt heeft alles te maken met nieuwe wetgeving. Volgend jaar juli treedt de Omgevingswet in werking. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarvoor moeten bewoners veel meer betrokken worden bij ontwikkelingen in hun leefomgeving, zo is de gedachte. De manier waarop kan variëren. Van meedenken tot meepraten. Vanaf medio volgend jaar moet iedere gemeente een formeel participatiebeleid hebben. De gemeente Haaksbergen wil wijkraden, belangengemeenschappen en geïnteresseerde inwoners bij dit proces betrekken.

Aanmelden

Daarom is er op dinsdag 21 september om 19.30 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis. Inwoners die de avond willen bijwonen kunnen zich aanmelden bij Harm Rexwinkel via hh.rexwinkel@haaksbergen.nl. Er wordt rekening gehouden met de geldende regels in verband met corona. Tijdens de bijeenkomst zullen ambtenaren samen met bewoners aan de slag gaan met de belangrijkste bouwstenen voor het nieuwe participatiebeleid.

Meer nieuws

Nieuws overzicht