Bomen Buurserzand

Gepubliceerd: 20-9-2021

De gemeente, provincie Overijssel en Natuurmonumenten werken samen aan natuurherstel in Buurserzand. Tegenover de begraafplaats aan de Waarveldweg zijn daarom afgelopen weken behoorlijk wat bomen weggehaald. RTV Oost heeft daarover een rapportage gemaakt, waarbij onder meer boswachter Jeroen Waanders uitlegt waarom de maatregelen nodig zijn.

In het kort komt het hierop neer. De bomen worden verwijderd om verdroging tegen te gaan en de natte heide te versterken en uit te breiden. Kwetsbare dieren en planten, zoals bijvoorbeeld de levendbarende hagedis, de kamsalamander en de klokjesgentiaan, krijgen zo een groter en veiliger leefgebied. De bomen die worden gekapt, worden elders in de provincie gecompenseerd, als onderdeel van de landelijke bossenstrategie waarin is vastgelegd dat er de komende tien jaar 37.000 hectare bos bijkomt. In de videorapportage is uitgebreider uitgelegd wat er gebeurt in het Buurserzand. Kijk op de website van RTV Oost.

Je kunt ook langskomen op het inloopuur bij aannemer Baks in het natuurgebied. Dat kan op woensdag in de even weken tussen 14.00 en 15.00 uur. Een vertegenwoordiger van Baks is bij de bouwkeet (voor de begraafplaats) aanwezig en vertelt graag meer over de herstelwerkzaamheden.

Meer nieuws

Nieuws overzicht