Bouwen in Buurse

Gepubliceerd: 15-7-2021

De laatste woningbouwkavels in Buurse gaan binnenkort van de hand. Dat betekent dat hierna geen nieuwbouwlocaties meer beschikbaar zijn in het kerkdorp, terwijl er wel behoefte aan is. Daarom heeft het college van B&W een eerste inventarisatie laten uitvoeren van mogelijke plekken voor nieuwbouw van tien tot twintig woningen. Zes plekken lijken geschikt. Uit nader onderzoek moet binnenkort blijken of de locaties belemmeringen kennen. Ook mogen Buursenaren hun voorkeuren uitspreken.

Uit het onlangs gehouden woonbehoefteonderzoek blijkt, dat de komende tien jaar behoefte is aan tien tot twintig woningen. Daarbij is migratie vanuit Haaksbergen of Enschede naar Buurse niet meegenomen. Het benodigd aantal nieuwbouwwoningen kan daardoor op termijn nog verder toenemen. Bij de keuze voor de zes mogelijke locaties is de Werkgroep Wonen uit het dorp betrokken geweest. De locaties waar het omgaat zijn: het Irenegebouw, het trapveldje, de noordzijde van de Noor, de tennisvelden en omgeving, de pastorietuin van de Rooms Katholieke kerk en de afronding van de Es.

Stevig stempel

De gemeente onderzoekt de komende tijd de locaties op zaken als waterhuishouding, verkeer en milieu. Wethouder Jan-Herman Scholten vindt het belangrijk, dat er goed geluisterd wordt naar wat inwoners zelf willen. “We willen niet alleen kijken naar de onderzoeksresultaten. Natuurlijk hebben we daar rekening mee te houden. Zo realistisch moet je zijn. Maar we willen ook zo veel mogelijk rekening houden met waar Buursenaren zelf het liefst willen wonen. Zij drukken een stevig stempel op de keuze voor de definitieve locatie(s).” Na de zomervakantie staat een informatieavond op de planning over bouwen in Buurse.

Huis bouwen

Meer nieuws

Nieuws overzicht