Buurserzand

Gepubliceerd: 8-12-2020

Provincie Overijssel heeft het Provinciaals Inpassingsplan (PIP) over het Natura 2000-gebied Buurserzand-Horsterveen ter inzage gelegd. In dit gebied zijn maatregelen nodig om de natuur te herstellen en versterken. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan.

Eerder hebben zienswijzen (verwoord in een Nota van Antwoord) geleid tot aanpassing van het PIP. Op 28 oktober 2020 hebben Provinciale Staten het definitieve PIP en de Nota van Antwoord vastgesteld. Het PIP Buurserzand-Horsterveen ligt vanaf 8 december 2020 tot en met 19 januari 2021 ter inzage.

Het PIP is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage. Daarnaast wordt gezamenlijk met het PIP de verleende gecoördineerde ontgrondingenvergunning ter inzage gelegd. Deze vergunning is digitaal te raadplegen via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage. Daarnaast is (alleen op afspraak) een inkijkexemplaar beschikbaar in het gemeentehuis van Haaksbergen aan de Blankenburgerstraat 28 in Haaksbergen en in het Provinciehuis Overijssel aan de Luttenbergstraat 2 in Zwolle.

Meer informatie op www.overijssel.nl/loket/ter-inzage.

Buurserzand

Meer nieuws

 • Vaccinatiecampagne

  14-1-2021

  Wethouder Peppelman: “Mooi initiatief van de EZH dat we van harte steunen”...

 • Grasbetonstenen

  14-1-2021

  Aan de slag met grasbeton langs wegen in het buitengebied....

 • Lockdown verlengd

  13-1-2021

  Nederland blijft tot en met ten minste dinsdag 9 februari in lockdown....

Nieuws overzicht