Corona-maatregelen

Gepubliceerd: 1-10-2020

Maandagavond maakte premier Mark Rutte landelijk nieuwe maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Afgelopen vrijdag gebeurde iets soortgelijks in de raadzaal van Haaksbergen. Onno van Veldhuizen (VRT), Samantha Dinsbach (GGD) en burgemeester Rob Welten gaven tijdens een persbijeenkomst een toelichting op de maatregelen die in Haaksbergen specifiek worden genomen. Het signaal van Welten was duidelijk: om erger te voorkomen en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen, moeten we ingrijpen. Wat Welten betreft betekent dit dat iedereen opgeroepen wordt om actief zijn bijdrage hieraan te leveren.

De cijfers van het aantal positief geteste inwoners op corona in Haaksbergen lopen de laatste tijd flink op. De maatregelen die nu in Haaksbergen, samen met de ondernemers en instellingen, worden genomen, zijn het gevolg van overleg tussen GGD Twente, Veiligheidsregio Twente en de gemeente Haaksbergen. De gemeente kiest voor een maatregelenpakket met vier onderdelen. Allereerst is er uiteraard de focus op de twee clusterbesmettingen in Haaksbergen. Vervolgens is de gemeente, met vertegenwoordigers uit de samenleving, bezig met een communicatieoffensief met als doel bewustwording en gedragsbeïnvloeding bij onze inwoners.

Cijfers liegen niet

“Het gaat erom dat inwoners en bezoekers zich houden aan de richtlijnen van het RIVM”, aldus Welten. “Dat klinkt simpel, maar dat is in Haaksbergen misschien wel nóg belangrijker dan op veel andere plekken in het land. De cijfers liegen namelijk niet. De ontwikkelingen zijn zorgelijk. Je ziet het in het hele land, maar dus ook in sterke mate in Haaksbergen. We moeten ons beter aan de regels gaan houden. Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor een ander. Als we de kwetsbaren in onze samenleving willen beschermen, dan kunnen we het ons niet veroorloven de andere kant opkijken. Dan moeten we nu in actie komen om erger te voorkomen.”

Gesprekken met de samenleving

Ook het derde onderdeel van het maatregelenpakket in Haaksbergen gaat over bewustwording en gedragsbeïnvloeding, legt Welten uit. “We hebben gesprekken gevoerd met alle relevante samenlevingspartners. Denk aan vertegenwoordigers uit de horeca, detailhandel, sport, zorg, onderwijs en de geloofsgemeenschappen. We willen samen dezelfde boodschap uitstralen. Dat iedereen zich moet gaan houden aan de richtlijnen van het RIVM. We hebben met elkaar gesproken wat we vanuit onze eigen rollen en verantwoordelijkheden kunnen doen om dat te bewerkstelligen. Op deze manier denken we onze inwoners breed te kunnen bereiken of te activeren.”

Aantal besmettingen terugdringen

De gemeente zet de komende tijd, waar dat kan, meer boa’s in, voor meer toezicht en intensievere handhaving. Dat is het vierde onderdeel van het maatregelenpakket. Burgemeester Welten constateert dat de maatregelen die in de samenleving zijn genomen deels al zijn ingehaald door de noodzakelijke maar pijnlijke maatregelen die nu vanuit het rijk over ons heen komen. “Toch is het goed dat we samen optrekken”, aldus Welten. “Het doel is om de inzet van onze gezamenlijke energie nog effectiever te maken, om uiteindelijk het aantal besmettingen terug te dringen. Alleen door breed gedragen oplossingen kunnen we corona in Haaksbergen een halt toeroepen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ook in Haaksbergen.”

Welten

Meer nieuws

 • Poen voor Groen

  29-10-2020

  Meer dan 100 Haaksbergse woningeigenaren 50 euro teruggekregen....

 • Nieuw Frankenhuis

  29-10-2020

  Woningbouwproject Nieuw Frankenhuis in Haaksbergen afgerond....

 • Afval scheiden

  29-10-2020

  Haaksbergen zonder afval. Wat mag er wel of niet in de verpakkingencontainer?...

Nieuws overzicht