Energiestrategie Twente

Gepubliceerd: 2-5-2019

Ook in Twente werken we aan de doelen uit het nationaal klimaatakkoord. De veertien Twentse gemeenten, de waterschappen, de provincie, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis hebben daar nu duidelijke afspraken over gemaakt. Dan gaat het bijvoorbeeld om het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en het duurzamer maken van onze woningen, scholen, bedrijven én wegen.

De afspraken die nu zijn gemaakt moeten uiteindelijk leiden tot een zogeheten Regionale Energiestrategie (RES). Dat is een plan waarin onder meer staat hoe we in onze regio duurzame elektriciteit gaan opwekken. Maar ook hoe we die energie gaan opslaan en hoe we die van A naar B krijgen. Elke regio krijgt zo’n RES. Alle dertig RES-sen in Nederland opgeteld vormen samen het nationale plan voor het opwekken van duurzame elektriciteit.

Kansen

Die andere manier van energie opwekken en gebruiken heet de energietransitie. Een langdurig proces. Goede samenwerking tussen partijen is dan ook belangrijk, maar dat geldt ook voor een goede balans tussen de kosten, de impact op het landschap en in hoeverre de samenleving het accepteert. In Twente zien we ook kansen op de arbeidsmarkt en op het gebied van innovaties. Investeren in onze energie-infrastructuur en ontwikkelen van verduurzamingsprojecten is essentieel.

Vervolg

Er gebeurt al van alles op het gebied van klimaat en duurzaamheid in Twente. Daar gaan we ook gewoon mee door. In Twente willen de samenwerkende partijen bovendien veel meer inwoners en bedrijven erbij betrekken. Want met behulp van de intensieve samenwerking in Twente kiezen de gemeenteraden straks op welke manier zonne-, wind-, bio-energie en andere warmtebronnen, zoals restwarmte en geothermie, in hun omgeving worden ingezet.

Veld zonnepanelen

Meer nieuws

 • Trots op Erik

  15-5-2019

  Geboren en getogen Haaksbergenaar Erik ten Hag kampioen met Ajax....

 • Zonnepark

  16-5-2019

  College van B&W: "Eerst beleid, dan pas besluit over eventueel zonnepark."...

 • Portefeuilles

  16-5-2019

  Aandachtsgebieden collegeleden opnieuw verdeeld....

Nieuws overzicht