Evaluatie regels

Gepubliceerd: 12-7-2021

Het is in onze regio een traditie: carbidschieten. Tijdens de vorige jaarwisseling golden er vanwege corona en de hoge druk op de zorg een aantal strengere voorwaarden voor het carbidschieten in onze gemeente. Om te beoordelen hoe we de komende jaren veilig carbid kunnen blijven schieten, is er een evaluatie uitgevoerd. Uitkomst hiervan is dat er een aantal van de vorig jaar gestelde voorwaarden blijven gelden.

Uit de evaluatie blijkt dat er vorig jaar verantwoordelijk is omgegaan met het carbidschieten, maar dat het goed is om in beeld te hebben waar het wordt afgestoken. Daarom worden nu een aantal regels vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en gaat het niet meer om alleen een tijdelijke wijziging. Met de nieuwe regels wil de gemeente duidelijke kaders geven voor omwonenden en carbidschieters, zodat het carbidschieten zo veilig mogelijk kan plaatsvinden én overlast wordt voorkomen. Ook maken de nieuwe regels het makkelijker om met andere gemeenten af te stemmen hoe we in Twente met carbidschieten omgaan.

Belangrijke voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat carbidschieters zich ten minste drie werkdagen vóór 31 december moeten melden bij de gemeente. Het schieten met carbid mag alleen op oudejaarsdag tussen zonsopgang en zonsondergang, buiten de bebouwde kom en niet in of vlakbij een natuurgebied. Vlakbij bebouwing schieten mag niet. Busdeksels zijn verboden, voetballen wegschieten mag wel. Ook moet je minimaal zestien zijn en mag je niet gedronken hebben. Er moet daarnaast altijd iemand van 18 jaar of ouder aanwezig zijn om toezicht te houden en de bus mag een maximale inhoud hebben van 50 liter. Een overzicht met alle regels die gelden voor het schieten met carbid in Haaksbergen is te vinden in de APV.

Meer informatie

Burgemeester en wethouders hebben op 8 juni 2021 de ontwerp Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. Hierin staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook de regels voor het carbidschieten zijn hierin opgenomen. Tot 17 juli 2021 liggen het ontwerp en het evaluatierapport carbidschieten nog ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn te downloaden via www.haaksbergen.nl/terinzage.

carbidschieten

Meer nieuws

 • Pre-games

  22-9-2021

  Zaterdag 25 september komen G-voetballers naar Haaksbergen....

 • Twee diamanten paren

  22-9-2021

  Gelukwensen voor de bruidsparen Witting en Van der Molen....

 • Bomen Buurserzand

  20-9-2021

  Bomen maken plaats voor heide in deel Buurserzand. Uitleg in videorapportage....

Nieuws overzicht