Gasleiding

Gepubliceerd: 8-10-2020

n een deel van de achtertuinen van woningen aan de Stiegert zijn schuren en schuttingen gebouwd boven een gasleiding van Gasunie. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties omdat de leiding niet toegankelijk is bij calamiteiten, voor controle en onderhoud. De grond is eigendom van de gemeente. De eigenaren van de woningen hebben de grond van de gemeente gehuurd en bij hun tuin getrokken. De woningeigenaren, negen stuks in totaal, zijn geïnformeerd. Binnenkort volgen gesprekken tussen de gemeente, Gasunie en de bewoners.

In 2011 en 2012 hebben woningeneigenaren en de gemeente overeenkomsten gesloten over de huur van kleine percelen openbaar groen. Bewoners kregen de mogelijkheid deze grond aan hun achtertuin toe te voegen. In de huurovereenkomsten staat dat de grond slechts als siertuin gebruikt mag worden. Er is vermeld dat rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van een gasleiding en dat gemeente en nutsbedrijven vrije toegang tot de grond moeten hebben. Nu is geconstateerd dat bij een aantal woningen op deze grond schuren en schuttingen zijn geplaatst.

Vrij van bebouwing

De gasleiding voorziet heel Haaksbergen van gas. Het plaatsen van bebouwing boven en aan weerszijden van een gasleiding is niet toegestaan. Bij het plaatsen van de schuren en schuttingen had een lek kunnen ontstaan in de leiding, hetgeen gevaarlijk kan zijn. Op dit moment is van acuut gevaar geen sprake, maar de leiding moet wel toegankelijk zijn voor calamiteiten, controle en onderhoud. Veiligheid staat voorop, daarom is vrije toegang tot de gasleiding ook opgenomen in de wet. De grond moet daarom vrij blijven van bebouwing. De gemeente en Gasunie realiseren zich dat dit geen prettige boodschap is voor de bewoners. Ze voeren momenteel gesprekken met de woningeigenaren en bekijken de situatie ter plekke.

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Poen voor Groen

  29-10-2020

  Meer dan 100 Haaksbergse woningeigenaren 50 euro teruggekregen....

 • Nieuw Frankenhuis

  29-10-2020

  Woningbouwproject Nieuw Frankenhuis in Haaksbergen afgerond....

 • Afval scheiden

  29-10-2020

  Haaksbergen zonder afval. Wat mag er wel of niet in de verpakkingencontainer?...

Nieuws overzicht