Hameland

Gepubliceerd: 13-3-2018

De eindafrekening Hameland is door het bestuur opgemaakt. Voor de opheffing van Hameland hadden de gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre en Winterswijk in 2015 samen 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Uiteindelijk kostte de opheffing 5,2 miljoen euro. Vooral de voortvarende verkoop van het onroerend goed in 2017 drukte de kosten en zorgde mede voor een versnelde eindafrekening.

In 2015 besloten de vijf gemeenten Hameland op te heffen na jaren van flinke verliezen. Bovendien wilden de gemeenten de sociale werkvoorziening op een andere manier gaan organiseren. Per gemeente werd bepaald hoe het verder zou gaan. De gemeenten werden op de eerste plaats weer zelf verantwoordelijk voor de eigen SW-medewerkers.

Aalten en Haaksbergen

De gemeente Aalten bracht de mensen onder bij een andere sociale werkvoorziening (Laborijn in Doetinchem) en zorgde ook voor een sociale werkplaats in Aalten zelf. De gemeente Haaksbergen richt zich op de arbeidsmarktregio Twente en heeft haar mensen aan het werk bij en via het sociaal werkvoorzieningschap SWB in Hengelo.

Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk laten de gedetacheerde SW-medewerkers begeleiden via de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Daarnaast hebben deze drie gemeenten de locatie ‘werken binnen’ in Lichtenvoorde overgenomen. Zij werken hierbij samen onder de naam Werkbaan Oost. Hiermee hebben alle SW-medewerkers een goede, nieuwe plek gevonden én wordt de infrastructuur nog steeds wordt benut.

Kosten

De kosten hebben 10,5 miljoen euro bedragen zoals begroot was. Het onroerend goed leverde in totaal 4,5 miljoen euro op en was de grootste meevaller. Alle gebouwen van Hameland zijn in andere handen overgegaan. Alle medewerkers in de sociale werkvoorziening zijn goed ondergebracht, geen gedwongen ontslagen bij het begeleidend personeel, maar de helft van de geschatte kosten en klaar binnen de huidige bestuursperiode. Door de goedkeuring van de Jaarrekening 2017 inclusief de eindafrekening van de transitie en liquidatie van Hameland door het algemeen bestuur, is de opheffing van Hameland nu helemaal afgerond.

Afronding

Han Boer, voorzitter van het algemeen bestuur: “Hiermee komt een einde aan ruim veertig jaar Hameland. Een lange periode waarin duizenden medewerkers met heel veel plezier hebben gewerkt in de sociale werkvoorziening van de Oost Achterhoek. We gaan verder vanuit nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen, maar het stemt tot tevredenheid dat de bestaande infrastructuur nog steeds wordt benut én dat het proces van ontmanteling en liquidatie zorgvuldig, naar behoren én ruim binnen het door de gemeenten beschikbaar gestelde budget is verlopen. Graag spreek ik mijn waardering uit voor mijn mede- bestuursleden van het dagelijks bestuur (Henk Wiltink (Aalten), Annette Nijhuis (Haaksbergen), René Hoijtink (Oost Gelre) en Wim Aalderink (Winterswijk), de interim-directie onder leiding van Hans Scheinck en alle medewerkers van Hameland en de gemeenten die veel werk hebben verzet in dit proces.”

Logo Hameland

Meer nieuws

 • Eibergsestraat

  21-6-2018

  De herinrichting van de Eibergsestraat nadert zijn voltooiing...

 • Student gezocht!

  21-6-2018

  Gemeente zoekt student voor onderzoeksopdracht communicatie...

 • Ondernemersadviseurs

  21-6-2018

  Ondernemers met vragen over groei kunnen advies vragen bij het ROZ...

Nieuws overzicht