Industrie West

Gepubliceerd: 27-7-2017

Op donderdag 6 juli kwam Klankbordgroep Industrie West voor het eerst bij elkaar. Onder voorzitterschap van wethouder Ellen Prent ontmoetten ondernemers, bewoners en omwonenden van bedrijventerrein Industrie West elkaar. De klankbordgroep is onderdeel van de procedure om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Maar volgens de wethouder gaat het om meer dan dat. “Het draait om wederzijds begrip.”

In de klankbordgroep komen omwonenden en vertegenwoordigers van bedrijven met elkaar in gesprek over onderwerpen die met het bestemmingsplan te maken hebben. “Het is belangrijk het bestemmingsplan nog meer een document te laten worden dat vanuit de omgeving tot stand komt”, vertelt Ellen Prent. “Er worden in de klankbordgroep ook zaken besproken die niet direct met het bestemmingsplan te maken hebben, maar wel met bedrijventerrein Industrie West. Bedrijven, bewoners en omwonenden zitten met elkaar om tafel en gaan het gesprek aan. Het draait allemaal om begrip.”

Afspraken

In de eerste bijeenkomst hebben de leden van de klankbordgroep niet alleen kennis met elkaar gemaakt, maar ook besproken wat het doel en de rol is van de klankbordgroep. Ook zijn er afspraken gemaakt over het vervolg. Zo gaan bedrijven bijvoorbeeld bekijken of omwonenden voortaan ook buiten kantoortijden meldingen van overlast kunnen doorgeven om samen directer aan oplossingen te werken, los van het bestemmingsplan. De volgende bijeenkomst is op vrijdagavond 5 september vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Dan praat de klankbordgroep over wat er geregeld wordt in een bestemmingsplan, een milieuvergunning en een omgevingsvergunning.

De klankbordgroep is per mail te bereiken via klankbordgroepiw@haaksbergen.nl.


Een deel van bedrijventerrein Industrie West. (foto: Betty Morsinkhof)

Industrie West

Meer nieuws

 • Participatieraad

  12-10-2017

  Vacature Participatieraad: voor advies aan college over sociaal domein...

 • Waar staat je gemeente

  18-10-2017

  Vragenlijst "Waar staat je gemeente" deze week terugsturen...

 • Workshop

  18-10-2017

  Tweede workshop: mouwen opstropen voor actieplan centrum...

Nieuws overzicht