Klimaatverandering

Gepubliceerd: 22-10-2020

Twentse gemeenten, waaronder Haaksbergen, vragen de aandacht van hun inwoners voor de effecten van klimaatverandering. Dat doen zij via een campagne die in oktober van start is gegaan. Wat is het effect van de steeds warmere zomers? Wat merken inwoners daar thuis van? Welke effecten zijn wel of niet acceptabel? En wat kunnen bewoners zelf doen? Op het online platform www.groenblauwtwente.nl vinden inwoners eenvoudige maatregelen waarmee zij gelijk aan de slag kunnen om huis en tuin hitte- en waterbestendig te maken.

De campagne vertaalt het onderwerp klimaatverandering naar de effecten die voor elke inwoner herkenbaar zijn. Een geel gazon, ondergelopen kelders, afgelaste festivals en klamme slapeloze nachten. Toch is klimaatverandering voor veel inwoners een ver-van-mijn-bedshow. Juist daar speelt deze campagne op in: “Nog geen last van een geel gazon? Houden zo!” Om de overlast van klimaateffecten te voorkomen moet iedereen zijn steentje bijdragen. Met kleine aanpassingen kan elke inwoner zijn huis of tuin al hitte- en waterbestendig maken.

Weerman Dennis Wilt

Dennis Wilt, weerman bij SBS6 en weer.nl, neemt inwoners, bestuurders en ondernemers in een video mee in de wereld van klimaatverandering. Hij is zelf een echte Twentenaar en vertelt over de effecten waar we in Twente mee te maken krijgen en waarom we onze omgeving aan moeten passen aan het klimaat. De oproep? Alleen samen pakken we de vervelende gevolgen van extreem weer aan! (Bekijk de film op www.groenblauwtwente.nl, onder 'waarom’).

Online tips

Op www.groenblauwtwente.nl kunnen inwoners eenvoudige tips vinden om zelf aan de slag te gaan. Het gaat om simpele maatregelen, zoals het afkoppelen van de regenpijp, het plaatsen van een regenton, een mini-moeras, natuurlijke zonwering en meer planten in de tuin. Op de website is ook een handige tool te vinden waarmee inwoners de klimaatscore van hun huis en tuin kunnen bepalen en delen met anderen. Op die manier worden anderen geïnspireerd om ook aan de slag te gaan met de maatregelen.

Fotowedstrijd

Voor heel Twente wordt een fotowedstrijd georganiseerd. Inwoners van Twente kunnen foto’s van extreem weer of hun hitte- en waterbestendige tuin delen. Maak kans op één van de cadeaubonnen om de tuin hitte- en waterbestendig in te richten. Deelnemen kan tot en met 7 november 2020. Deel de foto op Facebook of Instagram met de hashtag #groenblauwtwente of upload de foto op www.groenblauwtwente.nl. Weerman Dennis Wilt maakt de winnaar bekend. Ingestuurde foto’s kunnen worden geplaatst op www.groenblauwtwente.nl en op de website van de gemeente.

Regionale aanpak

De campagne komt voort uit een samenwerking met de veertien Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Deze samenwerking in Twente is niet nieuw. Zo wordt er samen gewerkt aan de opgaven voortkomend uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018, het ambitieplan van gemeenten, waterschap, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig te maken. In november 2019 brachten de Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen de klimaatatlas uit. (Zie www.haaksbergen.nl). Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Samen met de andere partijen gaat de gemeente Haaksbergen de komende maanden aan de slag met de uitkomsten van de atlas.

Samen in gesprek

De campagne is de start van allerlei activiteiten die de komende maanden op de agenda staan. De gemeente Haaksbergen wil komend jaar met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek over de effecten van het klimaat. Ook op regionaal niveau is er van alles te doen. Zo vindt de komende weken Twentse Klimaatpraat Online plaats, een reeks online bijeenkomsten waarin de verschillende onderwerpen worden besproken met professionals van verschillende sectoren uit heel Twente. Ook het waterschap en de provincie nodigen hun betrokkenen uit om in gesprek te gaan.

regen

Meer nieuws

 • Woonbehoefteonderzoek

  19-11-2020

  Woonbehoefteonderzoek van start. Startpunt voor nieuwe woningbouwplannen....

 • Onderzoek

  3-11-2020

  Inwoners gezocht die vragenlijst in willen vullen over begrijpelijke brieven....

 • WOZ-waarde

  24-11-2020

  GBTwente vraagt om de kenmerken van uw woning te controleren voor juiste WOZ....

Nieuws overzicht