Lintje

Gepubliceerd: 17-11-2017

Bennie Goselink is al 47 jaar als vrijwilliger belangrijk voor de Beckumse samenleving en daarbuiten. Dit jaar is hij een kwart eeuw voorzitter van de ABTB in Beckum. Een mooi moment om even bij stil te staan. Het heeft Zijne Majesteit behaagd de heer Goselink, op grond van zijn verdiensten voor de maatschappij, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Kok speldde hem donderdagmiddag de bijbehorende versierselen op.

In 1970 richtte Goselink met anderen de Studieclub Rundveehouderij op. Hij trok daarmee een groep van rond de twintig jonge melkveehouders uit heel Twente mee in de stormachtige ontwikkelingen van die tijd. De studieclub kende een voorspoedige ontwikkeling en had ook een goede uitstraling richting andere veehouders. Bijna dertig jaar was Goselink bestuurslid van Stichting Dorpsraad Beckum. Van 1987 tot 2008 zelfs voorzitter. Mede door zijn inzet zijn er veel zaken gerealiseerd, zoals een fiets- en voetgangerstunnel, de rotonde aan de Haaksbergerstraat en diverse woningbouwprojecten in Beckum.

Vanaf 1984 tot 1992 maakte hij deel uit van het Oudercomité van basisschool De Bleek in Beckum. Daarnaast zat hij een aantal jaren in de medezeggenschapsraad. Vanaf 1985 maakte hij deel uit van het Beckumse ABTB-bestuur. In 1992 werd hij voorzitter en toen in 1996 de ABTB opging in de LTO bleef hij de voorzittershamer hanteren. In 1997 werd Goselink namens de LTO contactpersoon voor de jaarlijkse zomerfeesten in Beckum. Sinds twintig jaar zit Goselink in de organisatie van de bijzonder succesvolle fietstocht “De Boer Op” in Haaksbergen. Ruim vijftien jaar is hij hier al voorzitter van.

Goselink is ook geen onbekende binnen de Haaksbergse politiek. Hij was acht jaar gemeenteraadslid voor het CDA, waarvan vier jaar als fractievoorzitter. Ruim zeven jaar is Goselink bovendien voorzitter van de locatieraad van de Heilige Geest Parochie. Hiervoor was hij betrokken bij de fusie tussen verschillende parochies en wordt hij door velen gezien als stuwende kracht binnen de parochie. Door zijn hulp zijn het kerkgebouw, de pastorie en het dorpshuis in goede conditie.

Goselink_lintje

Meer nieuws

 • Stroomstoring (update)

  14-12-2017

  Huishoudens weer stroom na stroomuitval door brand in transformatorhuisje...

 • Voedselbank

  14-12-2017

  “Mag ik u vragen een boodschap te doen voor de Voedselbank?”...

 • Archeologische vondsten

  14-12-2017

  Woensdag 10 januari lezing over archeologische vondsten nieuwe N18...

Nieuws overzicht