Marktplan gaat door

Gepubliceerd: 19-10-2021

De Twentsche Courant Tubantia publiceerde vorige week donderdag een artikel met de kop ‘Opnieuw sneuvelt plan voor Gat in de Markt’. Het artikel wekt - met name door de kop - de indruk dat door het plan een streep gaat. Daar is echter geen sprake van! Veel bewoners zijn begrijpelijkerwijs geschrokken door de berichtgeving. Daarom wil het college van B&W graag uitleggen wat de daadwerkelijke stand van zaken is rond het Marktplan.

In de vergadering van de raadscommissie Ruimte (van woensdag 13 oktober) is over het Marktplan gesproken. Om het Marktplan te realiseren moet namelijk een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden en daarmee moet de gemeenteraad akkoord gaan. Tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat de raadsleden meer informatie willen, voordat ze stappen willen zetten richting aanpassing van het bestemmingsplan. De commissieleden gaven aan dat bekend moet zijn welke supermarkt zich wil vestigen en wat de uitkomsten zijn van lopend onderzoek naar de gevolgen van het Marktplan, bijvoorbeeld voor het verkeer.

Oplossingen

Het college heeft zich de wensen van de commissieleden ter harte genomen en praat opnieuw met de commissie als de antwoorden op hun vragen beschikbaar zijn. De selectie van een supermarkt is aan de projectontwikkelaars die het plan willen uitvoeren en zij moeten hier binnenkort duidelijkheid over verschaffen. Ondertussen blijft de gemeente in gesprek met omwonenden, die zich zorgen maken over de gevolgen van het Marktplan voor hun leefomgeving. Als de uitkomsten van het verkeersonderzoek er zijn, dan kan ook verder gesproken worden met bewoners over oplossingen.  

Meer nieuws

 • Rapportage 2021

  25-11-2021

  Gemeente Haaksbergen sluit 2021 af met 1,9 miljoen euro over....

 • Het Waarveld

  25-11-2021

  Achterstallig onderhoud van graven op begraafplaats Het Waarveld....

 • Asbest

  25-11-2021

  In de tuinen bij 't Kempke wordt aangetroffen asbest verwijderd....

Nieuws overzicht