Referendum

Gepubliceerd: 13-3-2018

Op woensdag 21 maart kunt u als kiesgerechtigde inwoner van Haaksbergen niet alleen een stem uitbrengen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, maar kunt u ook stemmen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Hoe gaat dat in zijn werk?

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. U kiest dan in het stemhokje met een rood potlood voor of tegen de Wiv 2017. Dit doet u door het vakje voor of tegen geheel of gedeeltelijk rood te kleuren. Als u blanco wilt stemmen, dan vult u niets in. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus. Mensen die door hun lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig kunnen stemmen, mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Lees meer over het referendum over de Wiv 2017 op de website van de Referendumcommissie.

Potloden

Meer nieuws

 • Eibergsestraat

  21-6-2018

  De herinrichting van de Eibergsestraat nadert zijn voltooiing...

 • Student gezocht!

  21-6-2018

  Gemeente zoekt student voor onderzoeksopdracht communicatie...

 • Ondernemersadviseurs

  21-6-2018

  Ondernemers met vragen over groei kunnen advies vragen bij het ROZ...

Nieuws overzicht