Regels voor terrassen

Gepubliceerd: 22-7-2021

De gemeente heeft in concept een plan opgesteld, waarin is vastgelegd wat er wel en niet mag op een terras bij een horecagelegenheid of (sport)vereniging. Ook is in dat plan te lezen dat er op enkele plekken in het dorp extra mogelijkheden komen om een terras in te richten. Momenteel ligt het ontwerpplan ter inzage. Horecaondernemers en omwonenden kunnen laten weten wat ze ervan vinden.

Terrassen zorgen voor sfeer en gezelligheid en zijn van belang voor de lokale economie. Maar de gemeente heeft behalve met de wensen van de horeca ook rekening te houden met die van omwonenden. De regels voor terrassen worden daarom nu juridisch goed geregeld. Regels bijvoorbeeld over ruimte voor passanten of terrasschermen. Het is beter deze zaken in een bestemmingsplan te regelen dan via afzonderlijke vergunningen, zoals nu het geval is.

Afgelopen jaar zijn horecaondernemers en omwonenden geïnformeerd over de ophanden zijnde plannen. In overleg met de horeca zijn inmiddels al wat aanpassingen gedaan aan het plan. Het zogeheten Ontwerp Paraplubestemmingsplan Terrassen Haaksbergen ligt ter inzage tot en met 12 augustus. Het stuk is in te zien via de website van de gemeente. Alle belanghebbenden kunnen reageren, waarna het plan mogelijk nog wordt aangepast.

Meer nieuws

Nieuws overzicht