Stepelerveld

Gepubliceerd: 6-10-2021

Wethouder Louis Koopman van de gemeente Haaksbergen en rayonmanager Jan-Hendrik Fischer van Strukton Civiel gaven maandag 4 oktober het startsein voor het bouwrijp maken van Bedrijventerrein Stepelerveld. Het bouwrijp maken brengt de duurzaamheidsambities voor het gebied opnieuw een stap dichterbij.

Met het bouwrijp maken van Bedrijventerrein Stepelerveld worden nu ook de eerste concrete duurzaamheidsmaatregelen zichtbaar. “De weg naar het bouwrijp maken is afgelegd via een intensief participatietraject met bedrijven, Bedrijvenvereniging Stepelo, parkmanagement, een natuurorganisatie en de wijkraad De Veldmaat ”, geeft wethouder Louis Koopman aan. “Het is goed om te zien dat thema’s als biodiversiteit, duurzame materialen en mobiliteit hoog op de agenda staan. Mede daardoor ligt er nu een duurzame, veilige en optimale inrichting van het gebied.”

Veilige en gezonde werkomgeving

In het ontwerp van de openbare ruimte is veel aandacht voor een veilige werkomgeving. “Dat zie je onder meer terug in de aanleg van voetpaden, fietssuggestiestroken, recreatiewandelpaden met sporttoestellen en de aanleg van vrachtwagenparkeerplaatsen om het blokkeren van de rijbaan tegen te gaan. Het gebruik van dynamische ledverlichting en camera’s moeten de sociale veiligheid verder versterken”, licht Jan-Hendrik Fischer de plannen toe.

Aandacht voor natuur

Ook ten aanzien van de natuur zijn maatregelen genomen. “We behouden de bestaande natuurstructuren en aanwezige biodiversiteit in het gebied en versterken deze onder andere door de aanleg van een vleermuizenkelder, bijenhotel, bloemrijke grassen, amfibieënpoel en een verbindingszone voor dagvlinders, sprinkhanen en reptielen. Daarnaast is er ruim aandacht voor een robuuste waterberging via wadi’s en vijvers en kiezen we voor duurzame varianten voor het beton en asfalt.” Een grote wens is nog om een warmtewinsysteem in het asfalt aan te brengen. Of dat haalbaar is, wordt de komende maanden duidelijk.

Planning

De civiele werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 gereed. In het eerste kwartaal van 2022 worden vervolgens de groenvoorzieningen aangelegd. Afhankelijk van de voortgang van de bouwwerkzaamheden van UZIN UTZ en Nobian (voorheen Akzo Nobel) volgt in een later stadium nog het woonrijp maken van het bedrijventerrein. In die fase staan het asfalt, de belijning en eventueel het warmtewinsysteem gepland. De gemeente is nog in onderhandeling met enkele nieuwe parkbewoners. Ondernemers die meer willen weten kunnen eens kijken op www.bedrijventerrein-stepelerveld.nl of contact opnemen met bedrijfscontactfunctionaris Dirk-Jan de Jager via dj.dejager@haaksbergen.nl.


Wethouder Louis Koopman en Struktonmanager Jan-Hendrik Fischer op de kraan te midden van een deel van het bouwteam.

Meer nieuws

Nieuws overzicht