Tevredenheid cliënten

Gepubliceerd: 18-11-2020

Jaarlijks laat de gemeente Haaksbergen onderzoek doen naar de tevredenheid van cliënten die gebruikmaken van zorg. Het gaat om hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en om jeugdhulp. Cliënten zijn tevreden over de ontvangen ondersteuning, zo blijkt uit de twee onderzoeken die dit jaar zijn uitgevoerd.

Aan 998 inwoners met een individuele Wmo-voorziening is dit jaar een uitnodiging gestuurd om de Wmo-vragenlijst in te vullen. In totaal zijn 420 ingevulde vragenlijsten ontvangen. De invullers maken vooral gebruik van huishoudelijke ondersteuning en collectief vervoer (Regiotaxi). Voor 84% was het duidelijk waar zij met hun hulpvraag moesten zijn. Bijna evenveel inwoners vinden dat ze bij het contact over de hulpvraag serieus zijn genomen. De kwaliteit van de ondersteuning wordt door 84% als goed beoordeeld en 81% van de ondervraagden kon door de ondersteuning beter doen wat hij of zij wil. Inwoners geven de Noaberpoort, waar ze terecht kunnen met een hulpvraag, als rapportcijfer een 7,5.

Jeugdhulp

De jeugdhulp stond centraal in het andere onderzoek. Er zijn 533 jeugdhulpcliënten en/of hun ouders uitgenodigd om hun ervaring te delen. Daarvan vulden 150 cliënten de vragenlijst in. Van de ondervraagden wist 73% waar ze terecht konden met een hulpvraag. Een ruime meerderheid van de jeugdigen en/of hun ouders voelde zich serieus genomen door hulpverleners. Ongeveer acht op de tien cliënten voelt zich nu beter. Jongeren en/of hun ouders waarderen de Noaberpoort gemiddeld met een 8,2.

Niet stilzitten

Wethouder Samenleving Antoon Peppelman is blij met het beeld dat de onderzoeken laten zien: “Als iemand ondersteuning nodig heeft, dan proberen we daarvoor een passende oplossing te vinden. Uit de onderzoeken komt naar voren dat de meeste inwoners met een hulpvraag tevreden terugkijken op het contact met de Noaberpoort. Dat stemt tot tevredenheid, maar we blijven niet stilzitten. Het komende jaar gaan we verder aan de slag met het zo goed mogelijk organiseren van de hulp vanuit de Noaberpoort.”

Bekijk hier de bijbehorende factsheets:

Noaberpoort

Meer nieuws

 • Woonbehoefteonderzoek

  19-11-2020

  Woonbehoefteonderzoek van start. Startpunt voor nieuwe woningbouwplannen....

 • Onderzoek

  3-11-2020

  Inwoners gezocht die vragenlijst in willen vullen over begrijpelijke brieven....

 • WOZ-waarde

  24-11-2020

  GBTwente vraagt om de kenmerken van uw woning te controleren voor juiste WOZ....

Nieuws overzicht