Verkeerssnelheid

Gepubliceerd: 4-11-2020

Iedereen die ooit verkeersexamen heeft gedaan weet het. Een blauw bord met daarop in witte letters een plaatsnaam betekent afremmen. Je rijdt de bebouwde kom in. Een deel van die borden krijgt een nieuwe plek in Haaksbergen. Soms maar een paar meter verderop, soms een heel eind verderop. Want op diverse Haaksbergse wegen wordt de maximumsnelheid aangepast. Dat is althans het plan. Inwoners kunnen aangeven wat ze daarvan vinden.

Het aanpassen van de komgrenzen op meerdere wegen en daarmee het wijzigen van de toegestane snelheid op wegen gebeurt uiteraard niet zonder reden. Daar ligt wetgeving aan ten grondslag. De gemeente is namelijk verplicht om een actuele en digitale Wegenlegger te hebben. In een Wegenlegger staan alle openbare wegen in het Haaksbergse buitengebied. Daarin is omschreven wie de eigenaar is en dus ook wie verantwoordelijk is voor onderhoud.

Wettelijke richtlijnen

Wat heeft dit te maken met de aanpassingen van verkeerssnelheden? Welnu, in de Wegenlegger staan zoals gezegd de wegen buiten de bebouwde kom. Maar dan moeten de grenzen van de (on)bebouwde kom wel kloppen en logisch zijn. Laat dat nu niet meer overal het geval zijn. Niet alle komgrenzen voldoen aan de huidige wettelijke richtlijnen. Bovendien zijn de komgrenzen niet altijd meer logisch. Ze staan niet op plekken die een verkeersgebruiker verwacht. Lang verhaal, maar het komt er eenvoudigweg op neer dat de komgrenzen opnieuw onderzocht zijn en dat voorgesteld wordt ze hier en daar aan te passen.

Straten

Het aanpassen van de komgrens heeft alleen gevolgen voor de maximumsnelheden. Het heeft geen consequenties voor zaken als bouwvergunningen, bestemmingsplannen of het aanlijnen van honden. De belangrijkste veranderingen vinden plaats op de volgende wegen: aan de Goorsestraat, Hengelosestraat, Westsingel, Noordsingel, Eibergsestraat, Kolenbranderweg, op kruising Haaksbergerweg en Broekheurnerweg, aan de Binnenveldweg en de Leemdijk.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit inclusief overzichtstekeningen komt vanaf vrijdag 6 november zes weken ter inzage te liggen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen in die periode naar voren brengen. Deze zienswijzen kunnen aanleiding zijn voor de gemeenteraad om de plannen aan te passen. De stukken zijn in te zien via de pagina bekendmakingen. Online bekijken van de stukken heeft de voorkeur in verband met het coronavirus. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, dan kunnen inwoners de stukken in het gemeentehuis bekijken. Daarvoor moet een afspraak gemaakt worden via (053) 57 34 567. Belanghebbenden die mondeling een zienswijze wensen in te dienen, kunnen hiervoor contact opnemen met Peter Hoomoedt van afdeling Ontwikkeling via hetzelfde nummer.

Bord bebouwde kom

Meer nieuws

 • Woonbehoefteonderzoek

  19-11-2020

  Woonbehoefteonderzoek van start. Startpunt voor nieuwe woningbouwplannen....

 • Onderzoek

  3-11-2020

  Inwoners gezocht die vragenlijst in willen vullen over begrijpelijke brieven....

 • WOZ-waarde

  24-11-2020

  GBTwente vraagt om de kenmerken van uw woning te controleren voor juiste WOZ....

Nieuws overzicht