Reclame

Reclame driehoeks-, sandwichborden en spandoeken op gemeentegrond zijn niet toegestaan.

Dit is om doelmatig beheer en bruikbaarheid van de weg te garanderen. Vergunning voor het plaatsen van reclameborden wordt alleen dan verleend, als het gaat om de promotie van niet commerciële evenementen in Haaksbergen met een tijdelijk karakter.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl