BIZ centrum

Van 2012 tot 2016 gold er voor het centrum van Haaksbergen een bedrijven investeringszone (BI-Zone). In deze periode hebben de centrumondernemers gezamenlijk een investering gedaan in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van deze BI-Zone waren aanvullend op die van de gemeente. In november 2016 is er onder de ondernemers een (her)stemming gehouden om de BIZ met 5 jaar te verlengen. Hiervoor bleek onvoldoende draagvlak te bestaan waardoor de BI-zone eindigde per 31 december 2016. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier de ingezette activiteiten en acties kunnen worden voortgezet.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl