BIZ ’t Varck-Brammelo

Per 1 januari 2016 geldt er voor bedrijventerrein ’t Varck-Brammelo een zogeheten bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Een BIZ is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BI-Zone zijn aanvullend op die van de gemeente.  Stichting Ondernemersfonds ’t Varck&Brammelo is de organisatie die uitvoering geeft aan het meerjarenbeleidsplan.  In 2016 wordt de revitalisering van bedrijventerrein ’t Varck-Brammelo afgerond. Behalve de gemeente hebben ook de ondernemers flink geïnvesteerd. Zo zijn er diverse collectieve initiatieven ontstaan waaronder camerabewaking en is parkmanagement ingevoerd. Samen met de bedrijvenvereniging is de gemeente groot voorstander van parkmanagement waarbij de ondernemers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen bedrijfsomgeving. Met de invoering van de BIZ draagt iedere ondernemer/gebruiker binnen de zone financieel bij waarmee de continuïteit en kwaliteit van het bedrijventerrein wordt geborgd.

Meer informatie over de BIZ:

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer André Busschers, parkmanager Bedrijventerrein ’t Varck&Brammelo. Email: parkmanager@varck-brammelo.nl Tel: 06 - 83 79 54 75
Vragen gericht aan de gemeente kunt u stellen via Dirk-Jan de Jager, beleidsmedewerker Economische Zaken van de gemeente Haaksbergen. Email: dj.dejager@haaksbergen.nl of Tel: 06 - 12 48 18 95

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl