Begroting

Gepubliceerd: 8-11-2018

Het mantelzorgcompliment, parkeerplaatsen en voorrang verlenen aan Haaksbergenaren bij woningbouw. De hoeveelheid bespreekpunten was woensdagavond 7 november tijdens de jaarlijkse begrotingsvergadering indrukwekkend. Na alle beraadslagingen en schorsingen werd de Begroting voor 2019 (het gemeentelijke huishoudboekje) ruim na middernacht vastgesteld.

Zoals te doen gebruikelijk, was de begrotingsvergadering verdeeld in twee termijnen. In de eerste termijn vertellen de verschillende raadsfracties altijd wat ze vinden van de begroting zoals die door het college van B&W is opgesteld. Ook nu ging het niet anders. Na al die bijdragen was het aan het college om vlak voor de avondschorsing te reageren op het gezegde en op de vragen vanuit de fracties. Ook in de tweede termijn werden er nog allerlei vragen gesteld. Bovendien werd steeds duidelijker welke moties en amendementen er vanuit de raad naar voren gebracht werden.

Wat haalde het wel?

Een amendement van de coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD en GGH over een huisvestingsconcept voor het gemeentehuis haalde het wél. Haaksbergen Centraal stemde ook voor, DAP en D66 tegen. D66 wil een onderzoek naar de omvang van armoede in de gemeente Haaksbergen. Daartoe dienden de democraten een motie in, dat flinke steun kreeg, behalve van het CDA. Kortom, de motie werd aangenomen. De Haaksbergen Centraal-motie over een kinderpardon haalde het ook, zonder steun van DAP en VVD. Dat betekent dat het college wordt opgedragen er in Den Haag voor te pleiten een versnelde en zorgvuldige oplossing te zoeken voor de groep kinderen met een migratieachtergrond die nu uitgezet dreigen te worden.

Wat haalde het niet?

De raad heeft diverse mogelijkheden om de voorgestelde begroting aan te passen. Dat kan met aanvullingen (moties) en wijzigingen van de voorgestelde begroting (amendementen). Er passeerden heel wat ideeën de spreekwoordelijke revue. De amendementen van DAP over OZB-verlaging, het afschaffen van de hondenbelasting en meer handhaving in het buitengebied haalden het niet. Dat gold ook voor de DAP-moties over meer woningen voor Haaksbergenaren en het afschaffen van belastingen waarbij de lasten hoger zijn dan de baten. Haaksbergen Centraal bracht een motie in over het mantelzorgcompliment, maar de rest van de raad was tegen. Het D66-amendement over afvalstoffenheffing kon op te weinig steun rekenen in de raad, vooral vanwege onduidelijkheden over bedragen en cijfers.

Besluitvorming

Aan het eind van de avond werd er gestemd over de Begroting 2019 en het Meerjarenperspectief 2020-2022. DAP kon zich er niet in vinden, omdat de fractie vond dat er te veel onduidelijk is om als raad de budgetterende rol goed te kunnen vervullen. D66 vond de ruis over de afvalstoffenheffing geen reden om niet in te stemmen met de begroting, maar stemde wél tegen het meerjarenperspectief. De overige partijen gingen akkoord.

Naluisteren

Wilt u de raadsvergadering terugluisteren of zelfs terugkijken? Kijk dan hier. Hieronder kunt u ook de bijdragen van de raadsfracties nalezen.

Raad

Meer nieuws

 • Openingstijden Pasen

  15-4-2019

  In verband met de paasdagen zijn er aangepaste openingstijden....

 • Schulden aanpakken

  18-4-2019

  Twentse gemeenten pakken schulden van inwoners samen eerder aan....

 • Interview Welten

  18-4-2019

  Zes vragen aan Rob Welten: “Ik vind dat ik eerst vooral moet gaan luisteren”...

Nieuws overzicht