Droogte

Gepubliceerd: 23-7-2018

We hebben te maken met een extreem droge en warme periode. De gevolgen van de droogte zijn duidelijk merkbaar. Met name op de hogere zandgronden is de situatie zorgelijk. Twente en de Achterhoek behoren tot de droogste regio’s van Nederland. En die droogte houdt aan. Dat vraagt dat we met elkaar naar oplossingen zoeken om de waterkwaliteit en kwetsbare natuur te beschermen. Waterschap Vechtstromen en Waterschap Rijn en IJssel hebben daarom enkele maatregelen afgekondigd.

Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen stelt per direct een beregeningsverbod in voor grondwater uit gebieden in en rondom kwetsbare natuur (circa 8000 ha) die afhankelijk is van water uit ondiepe ondergrond. Het waterschap wil hiermee langdurige en/of onherstelbare schade aan deze kwetsbare natuur voorkomen of verminderen.

Het was al verboden om water te onttrekken uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden (uit bijvoorbeeld het Twentekanaal, de Hoogeveense Vaart en het Oranjekanaal) zijn. Ook geldt er al een verbod om water te onttrekken uit alle vijvers binnen de bebouwde kom in het beheergebied van Vechtstromen. Het verbod geldt per 20 juli 2018 voor onbepaalde tijd.

Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel roept particulieren, bedrijven en andere organisaties op om zuinig om te gaan met grondwater in en om kwetsbare natuurgebieden. Voor de gebieden waar de flora en fauna onherstelbare schade op dreigt te lopen, stelt het waterschap per direct een verbod in voor het onttrekken van grondwater voor beregening. Het betreft natuurgebieden nabij de Wiersse / Zwarte Veen / Hagenbeek, de Zumpe (Doetinchem) en het gebied tussen Steenderen en Rha.

Deze natuur is in de zomer afhankelijk van waterstanden en extreem gevoelig voor verdroging. Grondwateronttrekkingen kunnen het uitzakken van het grondwater versnellen, waardoor de kans op blijvende natuurschade vergroot wordt. Een (tijdelijk) verbod voorkomt dit effect zoveel mogelijk. Het verbod geldt voor alle onttrekkingen om te beregenen/besproeien, voor zowel particulieren als bedrijven in een zone binnen 200 meter van zeer kwetsbare natuurgebieden (zie bijgevoegde kaart). Het verbod geldt vanaf dinsdag 24 juli 2018 voor onbepaalde tijd.

Daarnaast geldt in het hele werkgebied van het waterschap een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater (beken, sloten, vijvers). Dit verbod geldt vanaf 12 juli 2018, voor zowel bedrijven als particulieren, grote en kleine hoeveelheden.

Meer informatie

Kijk ook eens op de speciale website van Vechtstromen over de meest actuele informatie over droogte. Ook Waterschap Rijn en IJssel heeft een speciale internetpagina over dit onderwerp. Op de site van Veiligheidsregio Twente staan allerlei tips, bijvoorbeeld wat u zelf kunt doen als straks het weer omslaat.

Sproeien

Meer nieuws

 • Kom in actie

  13-12-2018

  Op 19 december komen de dj's in Haaksbergen voor Serious Request....

 • Beach court

  13-12-2018

  Subsidie voor de aanleg van een multifunctioneel beach court....

 • Actie voedselbank

  13-12-2018

  Wethouder Jan-Herman Scholten: “Het is goed om ook stil te staan bij armoede”...

Nieuws overzicht