Honden in Haaksbergen

Gepubliceerd: 14-7-2016

In Haaksbergen staan ruim tweeduizend honden geregistreerd bij de gemeente. Die zorgen enerzijds voor veel plezier bij hun baasjes, maar kunnen ook tot ergernis leiden bij anderen. Het hondenbeleid van de gemeente Haaksbergen probeert rekening te houden met beide groepen inwoners. De belangrijkste regels op een rijtje.

Haaksbergen heeft al jarenlang een hondenbeleid dat door de meeste hondenbezitters goed wordt nageleefd. Zo zijn er ruim 25 hondenuitlaatplaatsen (HUP’s) aangelegd waar honden kunnen worden uitgelaten en 13 uitlaatroutes (HUR’s) waar honden mogen loslopen. Ook zijn er meer dan 130 hondenpoepbakken geplaatst voor het wegwerpen van hondenpoepzakjes.

Onderhoud

De voorzieningen die de gemeente heeft aangelegd moeten natuurlijk ook worden onderhouden. De hondenpoepvalbakken worden regelmatig geleegd, het zand in de hondenuitlaatplaatsen en de hondenuitlaatroutes wordt wekelijks gefreesd en jaarlijks wordt dit zand ververst.

Aan de lijn?

Binnen de bebouwde kom moet de hond aan de lijn. Maar om de hond ook dichtbij huis naar hartenlust te kunnen laten rennen en spelen heeft de gemeente locaties of trajecten aangewezen waar de hond mag worden losgelaten. Die zogeheten losloopgebieden worden met een bordje (op een paaltje) aangegeven. Losloopgebieden zijn geen toiletten. De opruimplicht blijft ook hier van kracht.

Buiten de bebouwde kom hoeft een hond, op openbare wegen, niet aangelijnd te zijn, maar mag het dier onder direct toezicht rondlopen. Dat geldt weer niet voor de natuurgebieden, waar de hond wel degelijk aan de lijn moet. Kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden zijn verboden terrein voor honden, aangelijnd of niet. Om loslopende honden te kunnen traceren moet iedere hond een identificatie hebben, een halsband, tatoeage, chip of hondenpenning.

Afspraken

We zetten hieronder de tien belangrijkste regels nog een keer op een rijtje.

 1. Binnen de bebouwde kom moeten hondenbezitters zelf de poep van hun hond opruimen.
 2. Hondenbezitters kunnen hun hond uitlaten op hondenuitlaatplaatsen of hondentoiletten.
 3. Binnen de bebouwde kom geldt een aanlijnplicht behalve in losloopgebieden.
 4. Buiten de bebouwde kom hoeft de hond niet aangelijnd te zijn op de openbare wegen.
 5. De particuliere (landbouw) gronden zijn verboden gebied.
 6. In natuurgebieden moet de hond zijn aangelijnd.
 7. Waar een hond mag loslopen moet dat onder direct toezicht van de baas gebeuren (circa 25 meter).
 8. Op trapveldjes, speelplaatsen en in zandbakken mogen honden niet worden uitgelaten.
 9. Alle honden moeten een identificatiemiddel dragen (tatoeage, chip of halsband met naamplaatje)
 10. De hondenwachter ziet toe op naleving van de regels. Waar nodig schrijft hij een bekeuring uit.

Niet voor de poes

Op overtreding van de spelregels staat een boete die niet voor de poes is. De bekeuring voor een loslopende hond binnen de bebouwde kom bedraagt 90 euro. Gebeurt dat op een speelplaats voor kinderen, dan is de boete met 140 helemaal mals. Datzelfde bedrag is gereserveerd voor de boete voor het niet direct opruimen van hondenpoep.


Schadelijk voor de gezondheid

Kinderen kunnen ziek worden van de spoelworm die soms in de ontlasting van honden voorkomt en loslopende honden kunnen gevaar opleveren voor het verkeer, met name op een fietspad. Hondenuitwerpselen kunnen bovendien bij koeien de ziekte neospora veroorzaken. Bij drachtige koeien kan deze ziekte zorgen voor vroegtijdig verlies van het ongeboren kalf. Het is ook daarom belangrijk dat honden niet loslopen op particuliere gronden in het buitengebied. Op de openbare weg mag dat dus wel.


Kijk ook op onze speciale pagina over hondenbeleid. Daar vindt u ook een folder met daarin een overzichtskaart. Daarop staan onder meer waar bij u in de buurt een hondentoilet, losloopgebied of hondenpoepbak staat.

Hond

Meer nieuws

 • Participatieraad

  12-10-2017

  Vacature Participatieraad: voor advies aan college over sociaal domein...

 • Waar staat je gemeente

  18-10-2017

  Vragenlijst "Waar staat je gemeente" deze week terugsturen...

 • Workshop

  18-10-2017

  Tweede workshop: mouwen opstropen voor actieplan centrum...

Nieuws overzicht