Industrie West

Gepubliceerd: 3-2-2016

Aan de rand van Haaksbergen ligt bedrijventerrein Industrie-West. De noord- en oostkant van het bedrijventerrein grenzen aan de bestaande woonwijken. Nieuwe regelgeving voor onder meer geluid moet zorgen voor de juiste balans tussen een goede leefomgeving voor omwonenden én een werkbaar ondernemersklimaat. In het nieuwe bestemmingsplan wordt een zogeheten geluidszone rondom het bedrijventerrein beter geregeld.

De geluidszone, zoals die nu in het nieuwe bestemmingsplan beschreven staat, is een noviteit voor Haaksbergen. Eerder moesten bedrijven zich uiteraard óók houden aan bepaalde geluidsregels, maar nu wordt er gewerkt met een heuse geluidsverkaveling. Daarmee is voor elke kavel bekend hoeveel geluid er op welke plek mag worden gemaakt. De geluidsverkaveling is gebaseerd op de huidige situatie. Het geeft wijkbewoners en bedrijven duidelijkheid over wat wél en niét kan, maar zorgt ook voor een eerlijkere verdeling onder de bedrijven.

Langezaal

Er is ook een nieuw ontwerp bestemmingsplan waarmee de bedrijfsactiviteiten van Langezaal (Industriestraat 3 en 5) op een adequate manier worden geregeld. Het bedrijf mag niet meer uitbreiden en verbetering van de leefomgeving is een must. Ter verbetering van de leefomgeving kent het plan de mogelijkheid voor het plaatsen van een tweetal schoorstenen. “Tevens staat in het plan welk afval Langezaal nog mag innemen en sorteren en wat er qua geur en geluid mag en niet mag. Hierdoor kunnen de provincie en ook de gemeente de regels beter handhaven”, aldus wethouder Peter van Vlaanderen.

Scan leefbare wijken

Een belangrijk middel voor het verbeteren van de leefomgeving is de zogeheten scan leefbare wijken. Dat is een instrument dat de provincie gemeenten biedt om de leefbaarheid van wijken in kaart te brengen. De scan kan helpen de leefbaarheid van wijken en bedrijventerreinen te verbeteren. Wethouder Edith van Spiegel: “Het college beslist nog deze maand hoe de scan wordt ingezet. Er zullen meerdere bijeenkomsten nodig zijn om samen met bewoners en bedrijven te werken aan een betere leefomgeving.”

Infobijeenkomsten

Voordat de nieuwe regelgeving daadwerkelijk wordt doorgevoerd, gaat de gemeente de plannen toelichten aan de bewoners van de omliggende woonwijken en de bedrijven die op het bedrijventerrein zijn gevestigd. Binnenkort gaan daarvoor de uitnodigingen de deur uit.

Bord

Meer nieuws

 • Stroomstoring (update)

  14-12-2017

  Huishoudens weer stroom na stroomuitval door brand in transformatorhuisje...

 • Voedselbank

  14-12-2017

  “Mag ik u vragen een boodschap te doen voor de Voedselbank?”...

 • Archeologische vondsten

  14-12-2017

  Woensdag 10 januari lezing over archeologische vondsten nieuwe N18...

Nieuws overzicht