Infoavond evenementen

Gepubliceerd: 20-12-2018

Samen terugblikken en vooruitkijken. Dat deden organisatoren van evenementen, hulpdiensten en de gemeente tijdens de jaarlijkse informatieavond evenementen. Want in gezamenlijk overleg lukt het beter om een feestelijk en tegelijkertijd veilig evenement neer te zetten. Onder meer de indieningstermijnen en de bevindingen (tot nu toe) rond de pilot Dorstlesser werden besproken.

Hoe ga je op evenementen alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar te lijf? Deze vraag houdt de gemoederen nog steeds bezig. In januari 2018 introduceerde de gemeente het proefproject Dorstlesser. Op vrijwillige basis wordt aan organisatoren van evenementen testapparatuur ter beschikking gesteld. Zo kunnen zij jonge bezoekers bij de ingang controleren op alcoholgebruik om ze de toegang te kunnen weigeren als dat nodig is. “De gemeente faciliteert, de organisator bepaalt zélf de regels”, aldus Maarten Klerkx, ambtenaar openbare orde en veiligheid. “We zijn er niet om jullie te controleren, maar willen een klankbord zijn.”

Dorstlesser

Zeven evenementen, van klein tot heel groot, hebben er dit jaar voor gekozen het achttien-min publiek aan een alcoholtest te onderwerpen. Uit de 1300 afgenomen tests bleek het alcoholpromillage van 15 tot 20 procent van de geteste jeugd boven de norm te liggen, met een exces tot 1,9 promille. Deze jongeren hadden dus ‘ingedronken’. Ook tijdens de aanstaande Nieuwjaarsparty in Sint Isidorushoeve wordt getest. Deze gegevens worden nog meegenomen in het evaluatierapport dat in januari verschijnt.

Het mág gewóón níet!

Vanuit de zaal wordt een kanttekening geplaatst: als alleen Haaksbergen blijft testen op alcohol wijkt het jonge publiek wellicht uit naar feesten in omringende plaatsen. “Het is héél simpel: alcoholgebruik onder de achttien jaar mág gewóón níet!”, reageerde burgemeester Kok. “Het gaat hier wel om de veiligheid en de gezondheid van kinderen. Als organisatie moet je niet willen dat zij naar jouw feest komen omdat ze daar niet worden gecontroleerd. Loopt er een dronken kind rond op jouw terrein, dan heb je namelijk een probleem. Wat Haaksbergen nu doet is een start én het helpt.”

Verder verspreiden over de regio

Burgemeester Kok vindt dat de Haaksbergse feesten er alleen maar beter van worden. “Dat is wat mij betreft een dikke plus”, aldus Kok. “Overigens zijn de dertien andere Twentse gemeenten bijzonder geïnteresseerd in het verloop van het project Dorstlesser. De insteek is dat dit project zich uiteindelijk verder verspreidt over de regio. We bekijken als gemeente momenteel ook of er meer kan worden gedaan aan de preventiekant. Zoals voorlichting op scholen en aan ouders.”

Indieningstermijn

Kok onderstreepte het belang van het op tijd indienen van een vergunningsaanvraag. “Sommige evenementen zijn lang van tevoren bekend. Het is handig om de aanvraag dan ook vroeg in te dienen”, zei hij. “Vooral bij grote evenementen hebben de gemeente en de hulpdiensten tijd nodig om alle aspecten van de aanvraag te beoordelen. Daarna moeten ze alle gegevens verwerken en is er nog de inzagetermijn van zes weken waarin inwoners bezwaren kunnen uiten. Kom niet op het laatste nippertje met de aanvraag, want die tijd hebben we écht nodig.”

Op www.vrtwente.nl/evenementen staat meer over vergunningaanvragen.


Foto: Betty Morsinkhof

informatiebijeenkomst

Meer nieuws

 • Verkiezingen

  11-3-2019

  Op woensdag 20 maart verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen....

 • Woningen Maalderij

  20-3-2019

  Eerste nieuwe woningen van het bouwproject De Maalderij klaar....

 • NL Doet

  20-3-2019

  Wethouders Koopman en Scholten aan de slag tijdens NL Doet....

Nieuws overzicht