Investeringen mogelijk

Gepubliceerd: 19-5-2017

We doen wat we moeten doen om op koers te blijven”, zegt wethouder Ellen Prent. “Dat betekent doorgaan met de geplande bezuinigingen. Maar dankzij enkele meevallers kan de gemeente komend jaar toch sneller diverse projecten uitvoeren.” Zo kan er eerder worden geinvesteerd in openbaar groen en in het tegengaan van wateroverlast. En komt er een veilige oversteek op de Wiedenbroeksingel. Althans, dit staat in de voorstellen van het college aan de raad over de Kadernota en bestuursrapportage.

“De bezuinigingsoperatie van de gemeente loopt voorspoedig, maar achterover leunen is er niet bij. De gemeente heeft tot en met 2018 nog enkele flinke opgaven met onder meer het verminderen van de kosten voor de organisatie en het bewerkstelligen van de plannen rond het Kulturhus. Verder moet de algemene reserve nog worden verbeterd. Naar verwachting heeft deze eind dit jaar voor het eerst sinds enkele jaren weer een positief saldo. In 2021 is volgens de prognose het saldo met bijna 3 miljoen euro weer op het gewenste niveau.

Haaksbergen heeft te maken met enkele financiële meevallers. Enkele gronden in de Wissinkbrink worden verkocht en diverse leningen worden afgelost en vervangen tegen leningen met gunstiger rentepercentages. Verder krijgt de gemeente een hogere bijdrage van het Rijk. Het extra geld gebruikt de gemeente om een aantal verbeteringen door te voeren. Bijvoorbeeld, op de kruising Eibergsestraat, Lansinkstraat en Sonderenstraat wordt de wateroverlast die na hoosbuien ontstaat aangepakt. Veel inwoners willen openbaar groen van de gemeente adopteren, maar de gemeente moet die percelen eerst netjes inrichten voordat het kan worden overgedragen. Een andere investering is de veilige oversteek aan de Wiedenbroeksingel.

De gemeente bezuinigt, zoals bekend, op de ambtelijke organisatie. Tegelijkertijd wordt er ook geld voor vrij gemaakt. Haaksbergen moet namelijk een regiegemeente worden, die beleid en plannen maakt en de uitvoering daarvan vaak uitbesteedt. Daarvoor wordt de organisatie aangepast en wordt aandacht besteed aan scholing van medewerkers. Zo wordt extra geïnvesteerd in de kwaliteit van de organisatie. De gemeente heeft ook voor 2018 geld beschikbaar om initiatieven van inwoners en bedrijven te stimuleren die duurzaamheid bevorderen. Met een nieuwe Agenda voor Twente willen Twentse gemeenten de regionale economie versterken. Haaksbergen heeft ook hiervoor de komende jaren geld vrij gemaakt.  De gemeenteraad vergadert op 14 juni over de voorstellen van het college.

Lees hier de Kadernota 2018 en Eerste bestuursrapportage 2017


 

Geld

Meer nieuws

 • Participatieraad

  12-10-2017

  Vacature Participatieraad: voor advies aan college over sociaal domein...

 • Waar staat je gemeente

  18-10-2017

  Vragenlijst "Waar staat je gemeente" deze week terugsturen...

 • Workshop

  18-10-2017

  Tweede workshop: mouwen opstropen voor actieplan centrum...

Nieuws overzicht