Jaarrekening 2016

Gepubliceerd: 21-4-2017

De financiële positie van de gemeente is het afgelopen jaar sterk verbeterd. In 2016 heeft de gemeente 1,1 miljoen euro overgehouden. Dit bedrag gaat wat het college betreft bijna volledig naar de algemene reserve, waardoor dat saldo uitkomt op een ton in de min. Hiermee krijgt het financieel herstel een extra impuls.

Een algemene reserve is bedoeld om tegenvallers op de vangen. De gemeente Haaksbergen heeft minimaal een reserve van 1,6 miljoen euro nodig, maar een saldo van 3 miljoen is wenselijk. “Ons financieel herstelplan gaat uit van een positieve reserve eind van het jaar 2018. Dat hebben we ook zo met de provincie afgesproken. We zitten daar niet meer ver af”, vertelt wethouder Financiën Ellen Prent. “Het herstel zet nu versneld door. Daar zijn we natuurlijk blij mee, want met het verbeteren van onze reserves neemt  onze weerbaarheid toe.”

Samenwerking

De gemeente voert al enkele jaren een financieel herstelplan uit. Er is de afgelopen jaren flink bezuinigd op tal van terreinen. Maar er is ook veel gedaan in 2016, samen met andere partijen. Zo heeft de gemeente met inwoners, organisaties en bedrijven een Toekomstvisie 2030 opgesteld, waarin is vastgelegd in welke richting Haaksbergen zich wil ontwikkelen. Verder is er een nieuwe werkplek gevonden voor mensen die voorheen naar de sociale werkvoorziening Hameland gingen. Zij hebben sinds 1 oktober 2016 een plek bij de SWB. Ook is vorig jaar de Sociale Dienst van Haaksbergen deel gaan uitmaken van een samenwerkingsverband met de gemeenten Hengelo en Borne.

Nu besluiten, later effecten

Vorig jaar zijn er ook veel besluiten genomen, waarvan de effecten later zichtbaar worden. Er is na onderzoek overeenstemming met schoolbestuur Keender bereikt over de plek waar basisschool De Kameleon moet komen. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. Ook heeft de raad besloten hoe de markt er uit moet komen te zien. De koopovereenkomst met projectontwikkelaar Nordwick wordt in mei aan de raad voorgelegd. De ontwikkeling van de markt is een van vele initiatieven om het centrum aantrekkelijk te houden.

Mee- en tegenvallers

Het geld dat met alle activiteiten is gemoeid staat jaarlijks in de gemeentelijke begroting weergegeven. Afwijkingen daarvan staan in de jaarrekening. Uit de jaarrekening over het jaar 2016 blijkt dat de gemeente minder heeft uitgegeven aan welzijn, zorg en werk dan er was gereserveerd in de begroting. Het principe dat Haaksbergen hanteert is dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en dat ook wordt gekeken naar wat mensen wél zelf kunnen. Om geen geld tekort te komen had de gemeente ruim voldoende budget gereserveerd. Meer dan achteraf bezien nodig was. Verder heeft de gemeente vorig jaar grond in de Wissinkbrink verkocht aan de provincie Overijssel. De provincie gebruikt de grond om te ruilen met boeren die te maken hebben met Natura 2000. Een andere meevaller is een extra uitkering van het Rijk. Een tegenvaller is de wettelijk verplichte verhoging van wethouderspensioenen.

Ingeslagen weg

Haaksbergen stond de afgelopen jaren onder preventief toezicht van de provincie. Doordat de gemeente goed op koers ligt met het financieel herstel heeft de provincie eind 2016 het preventief toezicht opgeheven. Ook op andere terreinen waarop de provincie toezicht houdt heeft de gemeente een goede beoordeling gekregen. De geplande bezuinigingen moeten nog wel worden doorgezet. Dat betekent bijvoorbeeld een verdere krimp van de ambtelijke organisatie. Een ander voorbeeld is de voltooiing van de opgave om het Kulturhus te behouden met minder subsidie, door verhuizing van de bibliotheek. De gemeente Haaksbergen gaat door op de ingeslagen weg.

 

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Participatieraad

  12-10-2017

  Vacature Participatieraad: voor advies aan college over sociaal domein...

 • Waar staat je gemeente

  18-10-2017

  Vragenlijst "Waar staat je gemeente" deze week terugsturen...

 • Workshop

  18-10-2017

  Tweede workshop: mouwen opstropen voor actieplan centrum...

Nieuws overzicht