Kulturhus

Gepubliceerd: 1-2-2018

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de laatste stap te zetten in de weg die is bewandeld om de bibliotheek en het theater voor Haaksbergen te behouden.

Vorige week presenteerde de directeur van het Kulturhus aan de raadscommissie een beeld van de verbouwplannen. Bij de verbouwing van Het Dorp worden historische elementen bewaard en als er iets vernieuwd moet worden, dan wordt gezocht naar duurzame en energie- besparende oplossingen. Als alles volgens plan verloopt, dan kan de ‘culturele huiskamer van Haaksbergen’ na de zomer de eerste bezoekers ontvangen.

Samen onder één dak

Het college ziet dit als een sluitstuk, na een lange periode van gesprekken, met als uitgangspunt de voorzieningen voor Haaksbergen te behouden en toekomstbestendig te maken. Een Kulturhus dat aan diverse maatschappelijke doelen voldoet voor de inwoners van Haaksbergen. De oplossing werd gevonden in huisvesting onder één dak: theater en bibliotheek. Op deze manier kan het Kulturhus met veel minder subsidie toe. De subsidie is de afgelopen jaren dan ook bijna gehalveerd. Om dit te realiseren stelt het college de gemeenteraad voor het Kulturhus een lening te verstrekken voor nieuwe inrichting en inventaris van de bibliotheek. Daarvoor gaat de subsidie iets omhoog.

Inrichting en inventaris

Voor de inrichting en inventaris van de nieuwe bibliotheek klopte het Kulturhus bij de gemeente aan voor een extra lening. Het college van B&W is bereid om de lening te verstrekken, aanvankelijk met een terugbetaaltermijn van dertig jaar, maar op aandringen van de gemeenteraad doet het college nu het voorstel om het Kulturhus in vijftien jaar terug te laten betalen tegen een geringe rente. Een deel van de terugbetaling neemt het Kulturhus voor eigen rekening. Een ander deel kan het Kulturhus aflossen, doordat de subsidie omhoog gaat. De gemeenteraad neemt in februari een besluit over het voorstel.


Het Kulturhus na de verbouwing, waarbij te zien is dat oud en nieuw heel goed samen gaan.
Illustratie: Mars Interieurarchitecten

Impressie nieuwe Kulturhus

Meer nieuws

Nieuws overzicht