Cliëntervaringsonderzoek

Gepubliceerd: 23-12-2019

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de tevredenheid van cliënten die gebruik maken van zorg. Het gaat om individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) én om jeugdhulp. Uit de twee onderzoeken blijkt dat de cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die ze ontvangen.

De gemeente nodigde 847 inwoners uit om de Wmo-vragenlijst in te vullen. Bijna de helft deed mee. De meeste invullers hebben huishoudelijke ondersteuning en maken gebruik van collectief vervoer (Regiotaxi). Inwoners wisten beter dan vorig jaar de weg te vinden met een hulpvraag. De kwaliteit van de ondersteuning vindt 85% goed. Bijna evenveel respondenten geven aan dat ze daardoor beter kunnen doen wat ze willen. De Noaberpoort, waar inwoners terecht kunnen met een hulpvraag, kreeg als rapportcijfer een 7,5.

Jeugdhulp

Het andere onderzoek spitste zich toe op de jeugdhulp. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder jongeren en/of hun ouders die jeugdhulp ontvangen. Door die doelgroep werden 85 vragenlijsten ingevuld (bijna een vijfde deed mee). Voor 69% van de ondervraagden was duidelijk waar zij hulp moesten vragen. Bij vragen en problemen geeft 85% aan altijd of vaak goed te zijn geholpen. Jeugdigen en/of hun ouders die aan dit onderzoek deelnamen, geven de dienstverlening van de Noaberpoort een 8.

Altijd kijken naar wat beter kan

De uitkomsten stemmen wethouder Samenleving Antoon Peppelman tevreden. “Mooi dat cliënten over het algemeen tevreden zijn met de ondersteuning die ze krijgen. In de Noaberpoort staat passende zorg voor onze inwoners voorop. De toegang tot ondersteuning willen we snel, eenvoudig en goed laten verlopen. Wel kijken we steeds naar wat er beter kan. Dit soort onderzoeken laat zien wat goed gaat én beter kan. Met die verbeterpunten gaan we aan de slag.”

Factsheets

Clientervaringsonderzoek

Meer nieuws

 • Fiets kopen?

  13-8-2020

  Fietsenveiling op zaterdag 19 september in gebouw Twente Milieu (Elektrostraat)....

 • Groenrijck

  13-8-2020

  Na drie jaar onderhandelen zijn alle partijen blij met duurzame wijk Groenrijck....

 • Hitte in Haaksbergen

  10-8-2020

  Tips tegen hitte, smoginfo , waarschuwing voor blauwalg en zuinig met drinkwater!...

Nieuws overzicht